Cynnydd mewn poblogaeth oherwydd twristiaid am roi pwysau ar wasanaethau lleol, medd AS

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi hoil’r Prif Weinidog ynghylch cynlluniau’r Llywodraeth i ddygymod â’r sefyllfa

Mewn llythyr at y Prif Weinidog yr wythnos hon, mae’r AS dros Arfon wedi mynegi pryderon ynghylch gallu’r gwasanaeth iechyd lleol i ymdopi â phwysau ychwanegol gan dwristiaid.

 

Roedd y gwleidydd yn ymateb i Ddiweddariad Brechu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n honni eu bod yn “disgwyl i’r nifer o ymwelwyr â’r ardal fod y tu hwnt i unrhyw beth a welwyd mewn blynyddoedd blaenorol."

 

Yn ei llythyr, dywedodd Siân Gwenllian ei bod yn “bryderus iawn” gyda’r cymal.

 

“Rwy’n bryderus iawn o ddarllen y cymal hwn yn y ddogfen.

 

“Mae hyn eisoes yn rhoi pwysau ychwanegol sylweddol ar ein gwasanaethau ac mae’n debygol iawn o arwain at gynnydd mewn achosion o’r amrywiolyn Delta.

 

“Hoffwn wybod ar fyrder beth yn union mae Llywodraeth Cymru wedi ei gynllunio ar gyfer dygymod efo’r sefyllfa yma. A oes cynllun argyfwng mewn lle sydd yn tynnu’r holl bartneriaid ynghyd?

 

“Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i Feddygon Teulu, Ysbytai, Gwasanaethau Cyhoeddus o bob math, yr Heddlu a’r llu eraill o asiantaethau fydd yn gorfod ymdopi gyda’r pwysau digynsail hyn?

 

“A pha gefnogaeth ychwanegol (ariannol ac o ran y gweithlu) fydd ar gael iddynt dros yr haf/hydref?

 

“Mae fy etholwyr angen sicrwydd fod popeth yn cael ei wneud i’w diogelu rhag drwg-effeithiau’r ymchwydd poblogaeth anferthol sydd yn digwydd yn ein cymunedau."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-07-28 10:06:07 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd