Datgan Cefnogaeth i Siân Gwenllian

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn rhoi eich cefnogaeth, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Fyddwch chi'n pledleisio dros Siân Gwenllian eleni?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Who's pledging

Gareth Williams
Dylan Morgan
Bethan Hughes
Gwyn Hughes
Rhian Medi
Chris Summers
Mary Hughes
Lois Wiliam
Grant Peisley
Llion Iwan
Angharad Williams
Angharad Williams
Llio Owen
Dilwyn Edwards
Angharad Blythe
Gwen Ellis
Christopher Schoen
Gareth Jones
Rowena Hughes-Jones
Haf Wyn Jones
Marged Wiliam
Gareth Williams
Siwan Thomas
Dion Roberts
Elen Huws
Gwenda Williams
Gwenda Williams
Meinir Williams
Manon Dafydd
Manon Jones

753 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Sian.
Efallai fy mod yn cefnogi Sian, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Sian.

Dangos 67 o ymatebion

 • Gareth Williams
  pledged support 2021-03-03 13:23:14 +0000
 • Dylan Morgan
  pledged support 2021-03-02 17:00:13 +0000
 • Bethan Hughes
  pledged support 2021-03-02 14:31:25 +0000
 • Gwyn Hughes
  pledged support 2021-02-23 21:37:42 +0000
 • Rhian Medi
  pledged support 2021-02-23 18:26:28 +0000
 • Chris Summers
  pledged support 2021-02-16 11:07:36 +0000
 • Mary Hughes
  pledged support 2021-02-11 10:46:35 +0000
 • Lois Wiliam
  pledged support 2021-02-07 17:06:01 +0000
 • Grant Peisley
  pledged support 2021-02-06 11:14:00 +0000
 • Llion Iwan
  pledged support 2021-02-05 23:18:38 +0000
 • Angharad Williams
  pledged support 2021-02-05 23:18:27 +0000
 • Angharad Williams
  pledged support 2021-02-05 23:18:24 +0000
 • Llio Owen
  pledged support 2021-02-05 21:48:19 +0000
 • Dilwyn Edwards
  pledged support 2021-02-05 19:11:31 +0000
 • Angharad Blythe
  pledged support 2021-02-05 18:15:57 +0000
 • Gwen Ellis
  pledged support 2021-02-05 17:05:58 +0000
 • Christopher Schoen
  pledged support 2021-02-05 16:46:28 +0000
 • Gareth Jones
  pledged support 2021-02-05 16:38:13 +0000
 • Rowena Hughes-Jones
  pledged support 2021-02-05 16:29:12 +0000
  Mae gen i ddau fab 16 a 17 fydd yn pleidleisio i Sian tro ma hefyd. Ydw i angen gwneud unrbywbeth i sicrhsu eu bod wedi wu cofrestru i bleidleisio?
 • Haf Wyn Jones
  pledged support 2021-02-05 16:08:28 +0000
 • Marged Wiliam
  pledged support 2021-02-05 16:07:39 +0000
 • Gareth Williams
  pledged support 2021-02-05 16:00:03 +0000
 • Siwan Thomas
  pledged support 2021-02-05 15:56:32 +0000
 • Dion Roberts
  pledged support 2021-02-05 15:55:34 +0000
 • Elen Huws
  pledged support 2021-02-05 15:51:39 +0000
 • Gwenda Williams
  pledged support 2021-02-05 15:51:06 +0000
 • Gwenda Williams
  pledged support 2021-02-05 15:51:04 +0000
 • Meinir Williams
  pledged support 2021-02-05 15:48:36 +0000
 • Manon Dafydd
  pledged support 2021-02-04 21:02:03 +0000
 • Manon Jones
  pledged support 2021-02-04 14:36:56 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.