Datgan Cefnogaeth i Siân Gwenllian

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn rhoi eich cefnogaeth, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Fyddwch chi'n pledleisio dros Siân Gwenllian eleni?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Who's pledging

Jac Jones
Dyfrig Jones
Menna Williams
Anwen Roberts
Ffion Rowlinson
Robin Williams
Mary Eds
Helen Sharp
Sion Owen
Gillian Bartlett
Elgan Davies
Dafydd Herbert-Pritchard
Llio Owen
Dafydd Iwan
Gareth Williams
Dylan Morgan
Bethan Hughes
Gwyn Hughes
Rhian Medi
Chris Summers
Mary Hughes
Lois Wiliam
Grant Peisley
Llion Iwan
Angharad Williams
Angharad Williams
Llio Owen
Dilwyn Edwards
Angharad Blythe
Gwen Ellis

769 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Sian.
Efallai fy mod yn cefnogi Sian, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Sian.

Dangos 81 o ymatebion

 • Jac Jones
  pledged support 2021-04-29 23:21:09 +0100
 • Dyfrig Jones
  pledged support 2021-04-28 08:39:18 +0100
 • Menna Williams
  pledged support 2021-04-18 16:51:41 +0100
 • Anwen Roberts
  pledged support 2021-04-18 15:57:05 +0100
 • Ffion Rowlinson
  pledged support 2021-04-15 20:13:49 +0100
 • Robin Williams
  pledged support 2021-04-08 15:30:49 +0100
  Mae gen i ffram bren ar gyfer arddangos un o'r posteri mawr eto eleni- yn yr ardd ar y ffordd i fyny am Llanrug o Pontrug ger tro Seiont Manor
 • Mary Eds
  pledged support 2021-04-07 11:58:03 +0100
 • Helen Sharp
  pledged support 2021-04-06 22:09:01 +0100
 • Sion Owen
  pledged support 2021-04-06 22:08:04 +0100
 • Gillian Bartlett
  pledged support 2021-04-06 20:09:13 +0100
 • Elgan Davies
  pledged support 2021-04-06 17:12:54 +0100
 • Dafydd Herbert-Pritchard
  pledged support 2021-03-27 13:49:53 +0000
 • Llio Owen
  pledged support 2021-03-19 17:11:49 +0000
 • Dafydd Iwan
  pledged support 2021-03-19 16:55:01 +0000
 • Gareth Williams
  pledged support 2021-03-03 13:23:14 +0000
 • Dylan Morgan
  pledged support 2021-03-02 17:00:13 +0000
 • Bethan Hughes
  pledged support 2021-03-02 14:31:25 +0000
 • Gwyn Hughes
  pledged support 2021-02-23 21:37:42 +0000
 • Rhian Medi
  pledged support 2021-02-23 18:26:28 +0000
 • Chris Summers
  pledged support 2021-02-16 11:07:36 +0000
 • Mary Hughes
  pledged support 2021-02-11 10:46:35 +0000
 • Lois Wiliam
  pledged support 2021-02-07 17:06:01 +0000
 • Grant Peisley
  pledged support 2021-02-06 11:14:00 +0000
 • Llion Iwan
  pledged support 2021-02-05 23:18:38 +0000
 • Angharad Williams
  pledged support 2021-02-05 23:18:27 +0000
 • Angharad Williams
  pledged support 2021-02-05 23:18:24 +0000
 • Llio Owen
  pledged support 2021-02-05 21:48:19 +0000
 • Dilwyn Edwards
  pledged support 2021-02-05 19:11:31 +0000
 • Angharad Blythe
  pledged support 2021-02-05 18:15:57 +0000
 • Gwen Ellis
  pledged support 2021-02-05 17:05:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.