Datgan Cefnogaeth i Siân Gwenllian

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn rhoi eich cefnogaeth, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Fyddwch chi'n pledleisio dros Siân Gwenllian eleni?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Who's pledging

Rowena Hughes-Jones
Haf Wyn Jones
Marged Wiliam
Gareth Williams
Siwan Thomas
Dion Roberts
Elen Huws
Gwenda Williams
Gwenda Williams
Meinir Williams
Manon Dafydd
Manon Jones
Lois Nottingham
Manon Roberts
Robin Williams
Dyfrig Jones
Alun Jones
Heulwen Ann Jones
Meirion MacIntyre Huws
Sioned Jones
Anna Huws
Trystan Dafydd
Dylan Roberts
John Dilwyn Williams
Olwen Bryn
Dylan Owen
Eleri Jones
Nia Jones

763 pleidlais

Ydw rydw i yn cefnogi Sian.
Efallai fy mod yn cefnogi Sian, dywedwch fwy wrthyf.
Na nid wyf yn cefnogi Sian.

Dangos 79 o ymatebion

 • Rowena Hughes-Jones
  pledged support 2021-02-05 16:29:12 +0000
  Mae gen i ddau fab 16 a 17 fydd yn pleidleisio i Sian tro ma hefyd. Ydw i angen gwneud unrbywbeth i sicrhsu eu bod wedi wu cofrestru i bleidleisio?
 • Haf Wyn Jones
  pledged support 2021-02-05 16:08:28 +0000
 • Marged Wiliam
  pledged support 2021-02-05 16:07:39 +0000
 • Gareth Williams
  pledged support 2021-02-05 16:00:03 +0000
 • Siwan Thomas
  pledged support 2021-02-05 15:56:32 +0000
 • Dion Roberts
  pledged support 2021-02-05 15:55:34 +0000
 • Elen Huws
  pledged support 2021-02-05 15:51:39 +0000
 • Gwenda Williams
  pledged support 2021-02-05 15:51:06 +0000
 • Gwenda Williams
  pledged support 2021-02-05 15:51:04 +0000
 • Meinir Williams
  pledged support 2021-02-05 15:48:36 +0000
 • Manon Dafydd
  pledged support 2021-02-04 21:02:03 +0000
 • Manon Jones
  pledged support 2021-02-04 14:36:56 +0000
 • Lois Nottingham
  pledged support 2021-02-03 09:50:58 +0000
 • Manon Roberts
  pledged support 2021-02-03 09:36:22 +0000
 • Robin Williams
  pledged support 2021-02-03 06:41:49 +0000
 • Dyfrig Jones
  pledged support 2021-02-03 06:35:48 +0000
 • Alun Jones
  pledged support 2021-02-02 22:53:29 +0000
 • Heulwen Ann Jones
  pledged support via 2021-02-02 20:14:26 +0000
 • Meirion MacIntyre Huws
  pledged support 2021-02-02 19:59:42 +0000
 • Sioned Jones
  pledged support 2021-02-02 19:48:27 +0000
 • Anna Huws
  pledged support 2021-02-02 19:29:48 +0000
 • Trystan Dafydd
  @TrysD tweeted link to this page. 2021-02-02 18:57:29 +0000
 • Dylan Roberts
  @ tweeted link to this page. 2021-02-02 18:56:25 +0000
 • Trystan Dafydd
  pledged support 2021-02-02 18:56:13 +0000
 • Dylan Roberts
  pledged support 2021-02-02 18:55:53 +0000
 • John Dilwyn Williams
  pledged support 2021-02-02 18:44:39 +0000
  Byddaf yn arfer rhannu taflenni yn lleol ond os na fydd hynny yn bosib, gan ddibynnu pryd bydd yr etholiad, buaswn yn fodlon helpu ar yr ochr weinyddol - stwffio amlenni ac ati.
 • Olwen Bryn
  pledged support 2021-02-02 17:51:02 +0000
 • Dylan Owen
  pledged support 2021-02-02 16:49:38 +0000
 • Eleri Jones
  pledged support 2021-02-02 16:47:31 +0000
 • Nia Jones
  pledged support 2021-02-02 16:46:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd