Datganiad ar sefyllfa ffatri Northwood Penygroes.

Ymateb Hywel Williams AS a Sian Gwenllian AS i'r newyddion mai aflwyddiannus fu trafodaethau rhwng Northwood Hygiene ac undeb Unite ynghylch dyfodol y ffatri ym Mhenygroes. 

Dywedodd Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AS,

'Mae hyn yn newyddion siomedig iawn ac yn ergyd gwirioneddol i'r ymdrechion i ddiogelu'r naw deg pedwar o swyddi lleol ym Mhenygroes. Mae cryn dipyn o waith lobïo wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni i sicrhau cefnogaeth ar draws pob lefel o lywodraeth leol a chenedlaethol i geisio amddiffyn y gweithlu medrus ym Mhenygroes, ar adeg pan na all yr economi leol fforddio colli cymaint o swyddi.'

'Er ein bod yn rhannu'r siomedigaeth yng nghanlyniad trafodaethau rhwng Northwood Hygiene ac Unite, mae'n dal yn wir bod yn rhaid edrych ar yr holl opsiynau eraill i ddod o hyd i ateb cynaliadwy, hirdymor sy'n diogelu'r safle a swyddi lleol. Byddwn yn trefnu cyfarfodydd pellach gyda Chyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru i drafod y camau nesaf. Mae ein meddyliau gyda'r gweithwyr lleol a'u teuluoedd ar yr adeg anodd ac ansicr hon.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd