Deiniolen

Elfed Wyn Williams

Mae Elfed yn hogyn o Ddeiniolen, ac mae wedi cynrychioli bro ei febyd ar y Cyngor ers 2012.

Rhai o lwyddiannau Elfed:

 • Gwella diogelwch y tu allan i Ysgol Gwaun Gynfi: tri set o oleuadau arafu traffig, arwyddion newydd a chyflymder gorfodol o 20 m.y.a.
 • Chwarae rhan flaenllaw wrth sicrhau ymweliadau wythnosol gan y Post Symudol.
 • Arwain y gwaith o adfer canolfan Tŷ Elidir a’i ddod yn nôl i ddefnydd cymunedol yn 2014.
 • Sicrhau llawer o waith adfer a thrwsio i ffyrdd, pontydd a llwybrau’r ardal yn sgil llifogydd 2012.
 • Aelod o’r Pwyllgor Diffibriliwr – wedi chwarae rhan wrth sicrhau ‘diffib’ yn Garej Arfon, Tŷ Elidir, Caffi Lodge Dinorwig a Garej Beran.
 • Pwyso a sicrhau gwaith sylweddol i wella stadau tai lleol, gan gynnwys

 

 1. Cynllun dreifs a waliau yn Pentre Helen- cydweithio efo Adra a’r Cyngor i greu 50 o dreifs a waliau newydd ar y stad.
 2. Cynllun ffensiau a llwybrau yn Rhydfadog – cydweithio efo Adra i sicrhau ail-ffensio a gosod llwybrau newydd safonol ar y stad.
 3. Sicrhau gosod ‘flood barriers’ i ddiogelu tai ar Stad Faenol.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:42:00 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd