Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn ymgyrchu dros Ysgol Feddygol i Fangor.

Byddai Ysgol Feddygol ym Mangor yn arwain at welliant yn ansawdd y gofal meddygol i bobl ein gwlad fel rhan o ddull ledled Cymru o hyfforddi meddygon newydd.

Nid oes Ysgol Feddygol yn y Gogledd ar hyn o bryd. Mae’r unig ddwy yng Nghymru wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd yn y De, gan adael rhan enfawr o'r wlad heb hyfforddiant meddygol llawn.

Arwyddwch y ddeiseb islaw er mwyn cefnogi ymgyrch Siân Gwenllian:

Who's signing

Manon Angharad Davies
Mari Gwilym
Gwenno Jones
Einir Davies
Rhianwen Williams
Gwenno Humphreys
Gareth White
Gillian Taylor-Williams
Andy Dixon
Sian Davies
Menna Davies
rhys Jones
Menna Jones
Alan R Evans
Glenys Griffith
Georgia Williams
Dylan Jones
Llinos Dafydd
Carys Bowen
Emrys Llewelyn
Paul Williams
Paul Rowlinson
Islwyn Owen
Gwynn Jarvis
Marina Bryn Jones
355 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 320 o ymatebion

 • Manon Angharad Davies
  signed 2018-01-11 22:58:03 +0000
 • Mari Gwilym
  signed 2018-01-11 12:00:19 +0000
  angen mwy o staff yng nghefn gwlad
 • Gwenno Jones
  signed via 2017-11-27 12:05:12 +0000
 • Einir Davies
  signed 2017-11-20 15:36:46 +0000
 • Rhianwen Williams
  posted about this on Facebook 2017-11-14 11:14:22 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Rhianwen Williams
  signed 2017-11-14 11:13:47 +0000
 • Gwenno Humphreys
  signed via 2017-11-05 22:21:31 +0000
 • Gareth White
  signed 2017-11-05 21:00:33 +0000
 • Gareth Rogers
  posted about this on Facebook 2017-11-05 20:25:19 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Gillian Taylor-Williams
  signed 2017-10-31 16:46:30 +0000
  Gyda’r angen dybryd am feddygon Cymraeg eu hiaith, onid synnwyr cyffredin yw hyfforddi meddygol mewn bro lle mae’r iaith Gymraeg yn cael ei siarad gan y mwyafrif? Buasai pawb yn elwa – myfyrwyr lleol yn cael hyfforddiant yn agos i gartref, cleifion – yn arbennig plant a’r henoed- yn cael darpar-feddygon yn siarad eu mamiaith, a’r meddygon hynny yn aros yn y Gogledd.
 • Andy Dixon
  signed 2017-10-28 14:31:27 +0100
 • Sian Davies
  signed via 2017-10-24 18:09:45 +0100
 • Menna Davies
  signed 2017-10-24 15:12:24 +0100
 • rhys Jones
  signed via 2017-10-23 15:49:32 +0100
 • Menna Jones
  followed this page 2017-10-21 20:13:12 +0100
 • Menna Jones
  signed 2017-10-21 20:11:08 +0100
 • Alan R Evans
  signed 2017-10-16 20:56:14 +0100
 • Glenys Griffith
  signed 2017-10-16 15:09:14 +0100
  Mae angen ysgol feddygol yn y gogledd, mae ysbytu Gwynedd yn orlawn bob amser.
 • Georgia Williams
  signed 2017-10-16 13:37:31 +0100
 • Dylan Jones
  signed 2017-10-15 18:28:07 +0100
 • Llinos Dafydd
  signed via 2017-10-14 19:50:34 +0100
 • Carys Bowen
  posted about this on Facebook 2017-10-14 19:05:47 +0100
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Carys Bowen
  signed 2017-10-14 19:04:57 +0100
 • Emrys Llewelyn
  signed via 2017-10-14 08:56:04 +0100
 • Paul Williams
  signed 2017-10-12 09:05:36 +0100
  Paul Williams
 • Paul Rowlinson
  signed 2017-10-11 16:37:10 +0100
 • Islwyn Owen
  signed 2017-10-11 15:55:49 +0100
 • Gwynn Jarvis
  signed 2017-10-11 09:12:31 +0100
 • Marina Bryn Jones
  signed 2017-10-07 12:05:42 +0100
 • Mike Hughes
  posted about this on Facebook 2017-10-04 19:18:18 +0100
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.