Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn ymgyrchu dros Ysgol Feddygol i Fangor.

Byddai Ysgol Feddygol ym Mangor yn arwain at welliant yn ansawdd y gofal meddygol i bobl ein gwlad fel rhan o ddull ledled Cymru o hyfforddi meddygon newydd.

Nid oes Ysgol Feddygol yn y Gogledd ar hyn o bryd. Mae’r unig ddwy yng Nghymru wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd yn y De, gan adael rhan enfawr o'r wlad heb hyfforddiant meddygol llawn.

Arwyddwch y ddeiseb islaw er mwyn cefnogi ymgyrch Siân Gwenllian:

Who's signing

355 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 320 o ymatebion

 • signed 2018-01-11 22:58:03 +0000
 • signed 2018-01-11 12:00:19 +0000
  angen mwy o staff yng nghefn gwlad
 • signed via 2017-11-27 12:05:12 +0000
 • signed 2017-11-20 15:36:46 +0000
 • posted about this on Facebook 2017-11-14 11:14:22 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • signed 2017-11-14 11:13:47 +0000
 • signed via 2017-11-05 22:21:31 +0000
 • signed 2017-11-05 21:00:33 +0000
 • posted about this on Facebook 2017-11-05 20:25:19 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • signed 2017-10-31 16:46:30 +0000
  Gyda’r angen dybryd am feddygon Cymraeg eu hiaith, onid synnwyr cyffredin yw hyfforddi meddygol mewn bro lle mae’r iaith Gymraeg yn cael ei siarad gan y mwyafrif? Buasai pawb yn elwa – myfyrwyr lleol yn cael hyfforddiant yn agos i gartref, cleifion – yn arbennig plant a’r henoed- yn cael darpar-feddygon yn siarad eu mamiaith, a’r meddygon hynny yn aros yn y Gogledd.
 • signed 2017-10-28 14:31:27 +0100
 • signed via 2017-10-24 18:09:45 +0100
 • signed 2017-10-24 15:12:24 +0100
 • signed via 2017-10-23 15:49:32 +0100
 • followed this page 2017-10-21 20:13:12 +0100
 • signed 2017-10-21 20:11:08 +0100
 • signed 2017-10-16 20:56:14 +0100
 • signed 2017-10-16 15:09:14 +0100
  Mae angen ysgol feddygol yn y gogledd, mae ysbytu Gwynedd yn orlawn bob amser.
 • signed 2017-10-16 13:37:31 +0100
 • signed 2017-10-15 18:28:07 +0100
 • signed via 2017-10-14 19:50:34 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-10-14 19:05:47 +0100
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • signed 2017-10-14 19:04:57 +0100
 • signed via 2017-10-14 08:56:04 +0100
 • signed 2017-10-12 09:05:36 +0100
  Paul Williams
 • signed 2017-10-11 16:37:10 +0100
 • signed 2017-10-11 15:55:49 +0100
 • signed 2017-10-11 09:12:31 +0100
 • signed 2017-10-07 12:05:42 +0100
 • posted about this on Facebook 2017-10-04 19:18:18 +0100
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.