Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn ymgyrchu dros Ysgol Feddygol i Fangor.

Byddai Ysgol Feddygol ym Mangor yn arwain at welliant yn ansawdd y gofal meddygol i bobl ein gwlad fel rhan o ddull ledled Cymru o hyfforddi meddygon newydd.

Nid oes Ysgol Feddygol yn y Gogledd ar hyn o bryd. Mae’r unig ddwy yng Nghymru wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd yn y De, gan adael rhan enfawr o'r wlad heb hyfforddiant meddygol llawn.

Arwyddwch y ddeiseb islaw er mwyn cefnogi ymgyrch Siân Gwenllian:

Who's signing

Osian Owen
Gwennan Mair
Huw Roberts
Eirian Mary Jones
Nerys Evans
Sian Esmor Rees
Anthony Evans
Gwen Gruffudd
Bet Jones
Elis Jones
Ann Hopcyn
Beryl Orwig
Caren Brown
Alys Conran
Christopher Schoen
Elwyn Jones
Dafydd Owen
Heulwen Evans
Huw Orwig
Anora Rigby
Sian Teifi
Gwynedd Watkin
Craig Ab Iago
Steve Eaves
John Dilwyn Williams
Andrew Walton
178 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 165 o ymatebion

 • Osian Owen
  signed 2017-04-19 23:35:04 +0100
 • Gwennan Mair
  signed 2017-04-18 14:09:52 +0100
 • Huw Roberts
  signed 2017-04-17 23:16:31 +0100
 • Eirian Mary Jones
  signed 2017-04-17 20:20:51 +0100
  Cefnogi 100%
 • Nerys Evans
  signed 2017-04-17 14:30:34 +0100
 • Sian Esmor Rees
  signed 2017-04-17 10:21:57 +0100
 • Anthony Evans
  signed 2017-04-17 09:34:58 +0100
 • Gwen Gruffudd
  signed 2016-12-12 23:59:31 +0000
 • Bet Jones
  signed 2016-12-12 22:52:20 +0000
 • Elis Jones
  signed via 2016-11-30 13:56:18 +0000
  Rydym wedi allforio ein pobl ifanc ddisgleiriaf dros y cenedlaethau. Hefyd bydd gwell siawns i feddygon aros yn yr ardal ar ddiwedd eu cwrs.
 • Ann Hopcyn
  signed via 2016-11-29 22:54:42 +0000
  Mae hyfforddi meddygon ym Mangor yn ddatblygiad naturiol i’r ddarpariaeth hyfforddi nyrsys presennol.
 • Rhydian Gwilym
  posted about this on Facebook 2016-11-29 22:35:53 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Rhydian Gwilym
  @rhydgwil tweeted link to this page. 2016-11-29 22:35:48 +0000
 • Beryl Orwig
  signed 2016-11-29 10:24:42 +0000
 • Caren Brown
  signed 2016-11-24 20:13:51 +0000
 • Alys Conran
  signed 2016-11-21 11:22:35 +0000
 • Christopher Schoen
  posted about this on Facebook 2016-11-18 20:00:46 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Christopher Schoen
  signed 2016-11-18 20:00:27 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2016-11-18 09:08:34 +0000
 • Elin Walker Jones
  posted about this on Facebook 2016-11-18 07:45:15 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Dafydd Owen
  signed via 2016-11-17 13:56:21 +0000
 • Heulwen Evans
  signed 2016-11-17 13:43:59 +0000
 • Huw Orwig
  signed 2016-11-17 12:55:36 +0000
 • Anora Rigby
  signed 2016-11-17 10:57:57 +0000
 • Sian Teifi
  signed 2016-11-16 23:28:48 +0000
  Er mwyn y Cread!!! ‘Dwi, fel nifer helaeth o ’nghyd-Gymru wedi cael llond bola o orfod ceisio cael trefn ar ein meddyliau am ein gofidiau mwyaf dwys ynglyn â’n hiechyd personol drwy gyfrwng ein HAIL iaith! Calliwch – a sicrhewch bod y cyrsiau yma I GYD drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma’r unig ffordd i sicrhau dyfodol ein hunan-barch fel Cymry sy’n cefnogi awydd ein hieuenctid i weithredu yn eu hiaith eu hunain oddi fewn i’w broydd eu hunain. Arwyddwch! NAWR!
 • Gwynedd Watkin
  signed 2016-11-16 21:31:22 +0000
  Byddai Ysgol Feddygol ym Mangor yn fodd o annog pobl ifanc galluog i aros yn yr ardal i gael eu haddysg.
 • Craig Ab Iago
  signed 2016-11-16 21:26:34 +0000
 • Steve Eaves
  signed via 2016-11-16 10:46:27 +0000
 • John Dilwyn Williams
  signed 2016-11-16 09:06:09 +0000
 • Andrew Walton
  signed 2016-11-16 07:21:34 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd