Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn ymgyrchu dros Ysgol Feddygol i Fangor.

Byddai Ysgol Feddygol ym Mangor yn arwain at welliant yn ansawdd y gofal meddygol i bobl ein gwlad fel rhan o ddull ledled Cymru o hyfforddi meddygon newydd.

Nid oes Ysgol Feddygol yn y Gogledd ar hyn o bryd. Mae’r unig ddwy yng Nghymru wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd yn y De, gan adael rhan enfawr o'r wlad heb hyfforddiant meddygol llawn.

Arwyddwch y ddeiseb islaw er mwyn cefnogi ymgyrch Siân Gwenllian:

Who's signing

Sian Roberts
Cemlyn Williams
Tomos Owens
Mari Terschowetz
Owen Owens
Wynne Ap Iorwerth
Angharad Williams
Meirion Davies
Valerie Ellis
Angharad Williams
Elfed Wyn Jones
Rhian Roberts
Gwynfryn Davies
Nia Price
John Wynn Jones
Sioned Huws
Wil Aaron
Llio Non
Sioned Elin Jones
Catrin Jones
Geraint Lovgreen
Elen Ogwen Jones
Hywel Wyn Roberts
Norman Williams
178 llofnods

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 165 o ymatebion

 • Sian Roberts
  signed 2016-11-15 22:57:25 +0000
 • Cemlyn Williams
  signed 2016-11-15 21:25:12 +0000
 • Tomos Owens
  signed via 2016-11-15 20:56:17 +0000
 • Mari Terschowetz
  signed 2016-11-15 19:04:01 +0000
 • Owen Owens
  signed via 2016-11-15 18:40:56 +0000
 • Wynne Ap Iorwerth
  signed 2016-11-15 18:25:28 +0000
  Rhaid cael ar frys!
 • Angharad Williams
  signed 2016-11-15 15:45:59 +0000
 • Meirion Davies
  signed 2016-11-15 14:32:30 +0000
  Angen mawr am hyn. Rydym yn colli gormod o siaradwyr Cymraeg i Loger drwy’r system hyfforddi presennol.
 • Valerie Ellis
  signed via 2016-11-15 13:58:13 +0000
  Valerie Ellis
 • Angharad Williams
  signed 2016-11-15 13:47:54 +0000
 • Elfed Wyn Jones
  signed 2016-11-15 12:50:57 +0000
  Elfed Wyn Jones
 • Rhian Roberts
  signed 2016-11-15 12:32:41 +0000
 • Gwynfryn Davies
  signed 2016-11-15 12:29:44 +0000
 • Nia Price
  signed 2016-11-15 12:06:41 +0000
 • John Wynn Jones
  signed 2016-11-15 11:54:44 +0000
 • Sioned Huws
  signed 2016-11-15 11:43:53 +0000
 • Wil Aaron
  signed 2016-11-15 11:32:55 +0000
 • Llio Non
  posted about this on Facebook 2016-11-15 11:27:54 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Llio Non
  @Nonsans tweeted link to this page. 2016-11-15 11:27:51 +0000
 • Llio Non
  signed 2016-11-15 11:27:03 +0000
 • Sioned Elin Jones
  signed 2016-11-15 11:16:24 +0000
 • Catrin Jones
  signed via 2016-11-15 11:10:46 +0000
 • Geraint Lovgreen
  posted about this on Facebook 2016-11-15 10:50:00 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Geraint Lovgreen
  @ddim_yn_sant tweeted link to this page. 2016-11-15 10:49:57 +0000
 • Geraint Lovgreen
  signed 2016-11-15 10:49:09 +0000
 • Elen Ogwen Jones
  signed 2016-11-15 10:46:37 +0000
  Mae dirfawr angen y ddarpariaeth er mwyn sicrhau gwell cyflenwad o feddygon o Gymru, ac sy’n siarad yr iaith Gymraeg.
 • Hywel Wyn Roberts
  signed 2016-11-15 10:42:55 +0000
 • Paul Rowlinson
  posted about this on Facebook 2016-11-15 10:39:54 +0000
  Llofnodwch y ddeiseb: Ysgol Feddygol Bangor
 • Paul Rowlinson
  @paul_rowlinson tweeted link to this page. 2016-11-15 10:39:52 +0000
 • Norman Williams
  signed 2016-11-15 10:38:30 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd