Deiseb Prisiau Ynni

Deiseb Prisiau Ynni

Bulb_4_CYM.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Er bod Cymru yn cynhyrchu mwy o drydan na ydym yn ei ddefnyddio, mae ein biliau yr ail uchaf ym Mhrydain Fawr, a dim ond yn is na gogledd yr Alban.

Rydym yn galw ar Lywodraethau Cymru a Phrydain i greu Cwmni Ynni nid-am-elw i Gymru i sicrhau trydan am bris teg. 

Who's signing

Haf Williams
Christopher Schoen
Llinos C Davies
Ruth Myfanwy Edwards
Gomer Davies
Meirwen Lloyd
Dafina Williams
Gwen Aaron
Ann Williams
Nia Griffith
Bethan Wyn Elwyn
Paul Rowlinson
Mari Gwilym
Carolyn Iorwerth
Bethan Iwan
Charles Wyn Jones
Annwen Jones
Osian Owen
Marian Elis
Hefin Elis
Meilyr Tomos
Gwennan Mair
Lois Angharad Wyn
Mererid Williams
Meg Elis
Gruffudd Williams
Gwern ap Tudur
Menai Lloyd Pitts
Liz Saville Roberts
96 llofnod

wnewch chi lofnodi?


Dangos 64 o ymatebion

 • Haf Williams
  signed 2015-02-27 19:47:58 +0000
 • Christopher Schoen
  posted about this on Facebook 2015-02-27 19:24:32 +0000
  Arwyddwch deiseb Plaid Cymru yn erbyn prisiau ynni annheg. Sign Plaid Cymru's petition against unfair energy prices.
 • Christopher Schoen
  signed 2015-02-27 19:24:13 +0000
 • Llinos C Davies
  signed 2015-02-27 18:41:57 +0000
 • Ruth Myfanwy Edwards
  signed 2015-02-27 18:38:54 +0000
 • Gomer Davies
  signed 2015-02-27 18:19:10 +0000
 • Meirwen Lloyd
  signed 2015-02-27 17:46:30 +0000
 • Dafina Williams
  signed 2015-02-27 17:04:05 +0000
 • Gwen Aaron
  signed 2015-02-27 17:02:41 +0000
 • Ann Williams
  signed 2015-02-27 16:53:24 +0000
 • Nia Griffith
  signed 2015-02-27 16:48:59 +0000
 • Bethan Wyn Elwyn
  signed 2015-02-27 16:13:54 +0000
 • Paul Rowlinson
  signed 2015-02-27 16:11:48 +0000
 • Mari Gwilym
  signed 2015-02-27 16:01:30 +0000
 • Carolyn Iorwerth
  signed 2015-02-27 15:54:16 +0000
 • Bethan Iwan
  signed 2015-02-27 15:53:59 +0000
 • Charles Wyn Jones
  signed 2015-02-27 15:50:35 +0000
 • Annwen Jones
  signed 2015-02-27 15:15:37 +0000
 • Osian Owen
  signed 2015-02-27 15:03:00 +0000
 • Marian Elis
  signed 2015-02-27 14:51:02 +0000
 • Hefin Elis
  signed 2015-02-27 14:48:53 +0000
 • Meilyr Tomos
  signed 2015-02-27 14:46:55 +0000
 • Gwennan Mair
  signed 2015-02-27 14:44:16 +0000
 • Lois Angharad Wyn
  signed 2015-02-27 14:43:48 +0000
 • Mererid Williams
  signed 2015-02-27 14:42:23 +0000
 • Meg Elis
  signed 2015-02-27 14:41:50 +0000
 • Gruffudd Williams
  signed 2015-02-27 14:40:47 +0000
 • Gwern ap Tudur
  signed 2015-02-27 14:39:24 +0000
 • Menai Lloyd Pitts
  signed 2015-02-26 22:36:40 +0000
 • Liz Saville Roberts
  signed via 2015-02-26 22:25:01 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd