Aelod Cynulliad Arfon yn siaradwraig wadd mewn dathliadau Diwali

Cafodd Sian Gwenllian ei gwahodd i siarad mewn dathliadau Diwali – gwyl y goleuni – gan Gymdeithas Cyfeillion Indiaidd Bangor, ac fe siaradodd am yr angen i gymryd ysbrydoliaeth o’r wyl, ac am yr angen am oleuni yn ystod y dyddiau gwleidyddol-dywyll sydd ohoni.

“Mae nifer o gymunedau dan bwysau cynyddol oherwydd yr hinsawdd wleidyddol bresennol,” meddai Sian Gwenllian, “ac mae’n bwysig iawn ein bod yn dod at ein gilydd i weithio tuag at well dyfodol i bawb. Roeddwn i’n teimlo’n freintiedig iawn yn cael y cyfle i siarad mewn dathliad mor arbennig, ac i gyfarfod y teuluoedd a oedd yno’n mwynhau. Roedd y bwyd yn arddechog ac mi ddois o’r dathliadau wedi fy ysbrydoli gan y croeso cynnes a symboliaeth yr wyl.”

Roedd y dathliadau yn cynnwys dawnsio traddodiadol, cynnau cannwyllau a disgo i’r plant, ac fe weiniwyd cinio tri chwrs arbennig iawn o fwyd traddodiadol Indiaidd.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd