AC Arfon yn cefnogi gweithgareddau diwrnod gwyrdd

Sian_-_Diwrnod_Gwyrdd.jpg

Yn ddiweddar, bu ysgolion drwy Gymru a thu hwnt yn cynnal ‘diwrnod gwyrdd’ i ddangos eu cefnogaeth i goedwigoedd glaw y byd. Mae’r ‘Diwrnod Gwyrdd’ yn ddiwrnod blynyddol o weithgaredd gwyrdd a drefnir gan yr elusen newid hinsawdd, Maint Cymru.

Er mwyn dangos ei chefnogaeth hithau i’r achos bwysig hon fe aeth AC Arfon Sian Gwenllian draw i Ysgol Llanrug i ymuno yn eu gweithgareddau nhw ac i glywed gan y disgyblion pam bod yr achlysur yn un mor bwysig.
“Roedd hi’n wych cael mynd draw i Lanrug at y plant,” meddai Sian Gwenllian, “roedd y Cyngor Ysgol wedi bod wrthi’n brysur yn creu stondinau o bob math i hyrwyddo’r achos gan gynnal cystadleuaethau enwi’r mwnci a chreu cacennau bach.
“Roedd pawb o bob dosbarth wedi gwisgo mewn gwyrdd i ddod i’r ysgol a chafwyd gwasanaeth a gweithdai gan Guto Dafydd sy’n gweithio i elusen Maint Cymru. Llwyddwyd i godi £475 tuag at yr achos – ymdrech wych gan Ysgol Llanrug.”
Ledled Cymru, roedd ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a chodi arian i brosiectau coedwigoedd Maint Cymru ar draws Affrica a De America.
Roedd pob punt a godwyd yn cael ei danfon ar ei hunion i’r prosiectau sy’n cwmpasu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru, ond ddim cyn i’r swm gael ei ddyblu gan eu cronfa gyfatebol.
Mae coedwigoedd yn allweddol ar gyfer achub y byd rhag effeithiau newid hinsawdd drwy amsugno’r carbon deuocsid yr ydym yn ei allyrru. Er gwaethaf hyn, caiff i fyny at 12 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol eu distrywio bob blwyddyn! Mae cymaint â 25% o allyriadau carbon yn fyd-eang yn cael ei achosi drwy ddistrywio coedwigoedd trofannol; mae hyn yn uwch na’r carbon a allyrrir gan drafnidiaeth y byd i gyd gyda’i gilydd.
Mewn blynyddoedd blaenorol, gwelodd ymdrechion codi arian bobl yn rhoi’r gorau i’w ceir a beicio i’r gwaith neu i’r ysgol, yn gwerthu bwyd wedi ei bobi, yn cynnal picnic cwbl wyrdd neu’n gwisgo o’u pennau i’w traed mewn gwyrdd am y dydd.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd