Dos Amdani / Take a Stand

 

Sesiwn anffurfiol gan Blaid Cymru Arfon i’r rhai sy’n ystyried sefyll yn Etholiadau’r Cyngor flwyddyn nesaf. Yn cynnwys cyngor gan unigolion o gefndiroedd amrywiol sydd wedi bod yn gynghorwyr.

 

Dim pwysau, dim ymrwymiad, dim ond sgwrs! Nos Lun 4ydd o Hydref am 6:30yh. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ond yn awyddus i gael mwy o fanylion, cysylltwch â [email protected]

 

An informal session organised by Plaid Cymru Arfon for those considering standing in next year's Council Elections. Including advice from individuals from a range of backgrounds who have been councillors.

 

No pressure, no commitment, just a chat! Monday 4th of October at 6:30pm. If you're not able to make it but keen for more information, please contact [email protected]

 

 

PRYD
October 04, 2021 at 6:30pm - 8:30pm
CYSWLLT
Catrin Gruffudd · · 01286 672510

A fyddwch yn dod?


Dangos 19 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Arwyn Roberts
  rsvped 2021-10-04 18:57:23 +0100
 • Owain Wyn Jones
  rsvped 2021-10-04 18:31:09 +0100
 • Judith Mary Humphreys
  rsvped 2021-10-04 18:28:14 +0100
 • Ifan Llewelyn Jones
  rsvped 2021-10-04 18:28:04 +0100
 • Nici Beech
  rsvped 2021-10-04 13:05:33 +0100
 • Chris Summers
  rsvped 2021-10-04 12:02:45 +0100
 • Llio Owen
  rsvped 2021-10-04 11:56:41 +0100
 • Bethan Lloyd
  rsvped 2021-10-04 11:40:48 +0100
 • Dafydd Meurig
  rsvped 2021-09-27 16:20:41 +0100
 • Dewi Wyn Jones
  rsvped 2021-09-27 10:51:22 +0100
 • Mair Eluned Rowlands
  rsvped 2021-09-27 05:14:21 +0100
 • Mike Goldthorp
  rsvped 2021-09-26 12:16:49 +0100
 • Beca Roberts
  rsvped 2021-09-23 07:39:57 +0100
 • Dr John Glyn
  rsvped 2021-09-22 14:40:52 +0100
 • Shane Parsons
  rsvped 2021-09-22 14:03:34 +0100
 • Aaron Wynne
  rsvped 2021-09-21 20:57:34 +0100
 • Beca Brown
  rsvped 2021-09-21 14:54:36 +0100
 • Osian Owen
  rsvped 2021-09-21 14:45:58 +0100
 • Catrin Gruffudd
  published this page in Ymgyrchoedd 2021-09-21 14:32:45 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd