Dylai cap Llywodraeth y DU ar fyfyrwyr o Loegr yn mynd i brifysgolion Cymru achosi "ailfeddwl" difrifol i Lywodraeth Cymru er mwyn diogelu sector Addysg Uwch Cymru.

Mae Plaid Cymru wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru "ailfeddwl" eu polisïau addysg uwch er mwyn diogelu sector addysg uwch Cymru yn sgil y newyddion bod Llywodraeth y DU yn bwriadu gosod cap ar nifer y myfyrwyr o Loegr sy'n mynd i brifysgolion yng Nghymru.

Ddydd Gwener, daeth y newyddion bod llywodraeth y DU yn bwriadu rheoli niferoedd y myfyrwyr o Loegr sy'n dod i'r brifysgol yng Nghymru fel ymateb i'r coronafeirws.

Meddai Llefarydd Plaid Cymru ar gyfer addysg ôl-16, Helen Mary Jones AS – sy'n cymryd lle Bethan Sayed AS sydd ar absenoldeb mamolaeth – pe bai Llywodraeth San Steffan "o ddifrif" ynglŷn â gosod capiau ar fyfyrwyr o Loegr sy'n dod i Gymru, y gallai Llywodraeth Cymru hefyd roi'r gorau i'r model presennol sydd, meddai hi, "yn helpu bron i 40% o fyfyrwyr o Gymru i adael Cymru bob blwyddyn – y rhan fwyaf ohonynt i astudio yn Lloegr”.

Dywedodd Ms Jones, pe bai nifer y myfyrwyr o Loegr sy'n mynd i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn gostwng, y byddai'n "ergyd arall" na fyddai'r sector cyfan yn gallu ei fforddio.

Neithiwr, ysgrifennodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams at Weinidog y Deyrnas Unedig dros Brifysgolion i fynegi "pryder dwfn" ynghylch cynlluniau i gyhoeddi bwriad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno rheolyddion dros dro ar niferoedd myfyrwyr fel ymateb i'r pandemig.

 

Meddai Helen Mary Jones, llefarydd Plaid Cymru ar gyfer addysg ôl-16:

"Os yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig o ddifrif ynglŷn ag ystyried gosod capiau ar fyfyrwyr o Loegr sy'n dod i Gymru, siawns na all Llywodraeth Cymru gadw'r model presennol sy'n helpu bron i 40% o fyfyrwyr o Gymru i adael Cymru bob blwyddyn – y rhan fwyaf ohonynt i astudio yn Lloegr.

"Pe bai nifer y myfyrwyr o Loegr sy'n dod i sefydliadau addysg uwch Cymru yn gostwng, byddai'n ergyd arall na all yr holl sector ei fforddio ar hyn o bryd.  

"Yn y tymor hir, mae angen trafodaeth ddifrifol ynghylch a allwn barhau i ariannu bron i 40% o fyfyrwyr Cymru i adael ein gwlad, bob blwyddyn. Ac os yw gweinidog addysg Lloegr yn gosod cap, bydd rhaid i Lywodraeth Cymru ailfeddwl eu polisïau, yn gyflym, er mwyn diogelu sector Addysg Uwch Cymru a helpu i gryfhau ein prifysgolion ar yr adeg hollbwysig hon".


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd