Ein Cynghorwyr

Arllechwedd

Dafydd Meurig

Dysgwch fwy

Bethel a'r Felinheli

Sasha Williams ac Iwan Huws

Dysgwch fwy

Bontnewydd

Menna Jones

Dysgwch fwy

Cadnant

Dawn Lynne Jones

Dysgwch fwy

Canol Bangor

Huw Wyn Jones a Medwyn Hughes

Dysgwch fwy

Canol Bethesda

Rheinallt Puw

Dysgwch fwy

Canol Tref Caernarfon

Cai Larsen

Dysgwch fwy

Cwm y Glo

Berwyn Parry Jones

Dysgwch fwy

Deiniolen

Elfed Wyn Williams

Dysgwch fwy

Dewi

Gareth Roberts

Dysgwch fwy

Faenol

Menna Baines

Dysgwch fwy

Gerlan

Einir Wyn Williams

Dysgwch fwy

Glyder

Elin Walker Jones

Dysgwch fwy

Groeslon

Llio Elenid Owen

Dysgwch fwy

Hendre

Anna Jane Evans

Dysgwch fwy

Llanberis

Kim Jones

Dysgwch fwy

Llanllyfni

Dafydd Thomas

Dysgwch fwy

Llanrug

Beca Brown

Dysgwch fwy

Menai

Ioan Thomas

Dysgwch fwy

Peblig

Dewi Wyn Jones

Dysgwch fwy

Penygroes

Craig ab Iago

Dysgwch fwy

Rachub

Paul Rowlinson

Dysgwch fwy

Tregarth a Mynydd Llandygai

Beca Roberts

Dysgwch fwy

Tryfan

Arwyn 'Herald' Roberts

Dysgwch fwy

Waunfawr

Edgar Owen

Dysgwch fwy


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page 2022-04-14 13:19:48 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd