Enwebiad yn “hwb i falchder lleol” ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd

Mae’r cais i dderbyn statws Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd chwarelyddol Gwynedd wedi cyrraedd y cam olaf yr wythnos ddiwethaf  

Mae gwleidyddion Plaid Cymru yn Arfon wedi honni bod cyrraedd y cam olaf yn “hwb i falchder lleol.” 

  

Pe bai’r cais yn cael ei gymeradwyo, byddai ardal ôl-chwarelyddol Arfon yn cael ei chynnwys yn un o bum Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yng Nghymru. 

  

Ymhlith y safleoedd presennol mae Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Traphont Ddŵr Pontcysyllte ger Llangollen, a Chestyll y Brenin Edward yng Nghaernarfon, Biwmares, Harlech a Chonwy. 

  

Ymatebodd Siân Gwenllian AS, sy’n cynrychioli’r ardal yn y Senedd ac sy’n Weinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg; 

  

“Dwi’n falch iawn o glywed y newyddion y bydd Icomos (Cyngor Rhyngwladol Henebion a Safleoedd) yn argymell bod Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn cymeradwyo'r cais. 

  

“Fel nifer o’m hetholwyr, mae gen i gysylltiad uniongyrchol â'n gorffennol diwydiannol gan fod fy hen daid yn chwarelwr yn Chwarel y Cilgwyn yn Nyffryn Nantlle. 

  

“Rwy’n gwybod yn iawn cymaint o ergyd i ardal Arfon oedd colli’r diwydiant chwarelyddol. 

  

“Mae gwaddol economaidd yr oes honno yn parhau i daflu cysgod dros yr ardal. 

  

“Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad diweddar hwn felly, ac rwy’n gobeithio y byddai dod yn Safle Treftadaeth y Byd yn adfywio’r ardaloedd ôl-chwarelyddol tra’n amddiffyn ein treftadaeth leol gyfoethog. 

  

Mae Hywel Williams AS, sy’n cynrychioli’r ardal yn senedd San Steffan wedi dweud fod y cyhoeddiad yn “hwb i falchder lleol.” 

  

“Gwn fod y cyhoeddiad hwn yn dod wedi blynyddoedd o waith caled. 

  

“Mae’n ein hatgoffa o orffennol cyfoethog Arfon, a’i gyfraniad aruthrol i’r byd. 

  

“Ar un adeg roedd chwareli llechi Arfon yn ganolbwynt diwydiannol i’r byd. 

  

“Mae'n wych gweld y cyfraniad hwnnw'n cael ei gydnabod.” 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-07-09 09:34:22 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd