Ffigurau rhy isel ar gyfer marwolaethau Covid Betsi yn "frawychus"

Mae angen esboniad brys gan y bwrdd iechyd, ICC a Llywodraeth Cymru meddai AC Plaid Cymru ac Arfon Sian Gwenllian

Mae AC Plaid Cymru Sian Gwenllian wedi dweud ei bod yn "frawychus" mai dim ond nawr y mae'r cyhoedd yn cael gwybod am y nifer sylweddol o farwolaethau cysylltiedig â Covid-19 ym mwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

 

Yn y ffigurau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd heddiw, roedd Betsi Cadwaladr yn nodi 84 o farwolaethau adolygol yng ngogledd Cymru a ddigwyddodd rhwng 20 Mawrth a 22 Ebrill.

 

Dywedodd Sian Gwenllian AC sy'n cynrychioli etholaeth Arfon yng ngogledd Cymru fod angen "esboniad brys" gan y bwrdd iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru i esbonio'r "mis o ffigurau rhy isel".

 

Dywedodd Ms Gwenllian fod "darlun llawn o nifer yr achosion" yn "hanfodol" i gynnal hyder y cyhoedd ac i roi sail gwybodaeth i weinidogion ar gyfer unrhyw benderfyniad i lacio'r cyfyngiadau symud.

 

Meddai AC Arfon Plaid Cymru Sian Gwenllian,

 

"Mae'n frawychus mai dim ond nawr yr ydym yn cael gwybod am nifer sylweddol o farwolaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

"Mae angen esboniad brys gan y bwrdd iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru i esbonio'r mis o ffigurau rhy isel.

 

"Mae darlun llawn o nifer yr achosion yn hanfodol i gynnal hyder y cyhoedd ac i roi sail gwybodaeth i weinidogion ar gyfer penderfyniadau tyngedfennol megis llacio'r cyfyngiadau symud.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd