Gallai'r bil cwricwlwm newydd "danseilio" darpariaeth o'r Gymraeg.

Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, wedi annog Llywodraeth Cymru i amddiffyn darpariaeth Gymraeg yn y bil Cwricwlwm newydd yn dilyn pryderon y gallai’r Bil danseilio cynlluniau trochi Cymraeg awdurdodau lleol.

Mae asesiad risg sy’n gysylltiedig â’r Bil Cwricwlwm newydd yn dweud y bydd gan gyrff llywodraethu ysgolion yn hytrach nag awdurdodau lleol rym dros wneud penderfyniadau dros bolisi iaith ysgolion pan fydd y ddeddfwriaeth newydd yn cael ei gyflwyno.
 
Dadleuodd Ms Gwenllian y byddai hyn yn gwrth-ddweud ymdrechion a wnaed gan awdurdodau lleol i gyrraedd nod tymor hir Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
 
Yr wythnos hon, galwodd Ms Gwenllian ar y Gweinidog yr Iaith Gymraeg Eluned Morgan i drafod y mater hwn ar frys gyda’r Gweinidog Addysg i sicrhau y bydd y Bil yn cryfhau safle’r Gymraeg, yn hytrach na’i wanhau.
 
Meddai Aelod Plaid Cymru o’r Senedd a Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg, Diwylliant a’r Iaith Gymraeg Sian Gwenllian,
 
“Rhaid cynnal asesiad trylwyr ar yr effaith y bydd y bil Cwricwlwm newydd yn ei gael ar addysg Gymraeg a’r Gymraeg.
 
“Un elfen o’r ddeddfwriaeth newydd sydd wedi achosi pryder penodol yw ei bwriad i roi grym dros bolisi Cymraeg i gyrff llywodraethu unigol yn hytrach nag awdurdodau lleol.
 
“Byddai pob corff llywodraethu yn gallu penderfynu a ddylid dilyn polisïau trochi yn y Cyfnod Sylfaen, gan danseilio yn llwyr polisïau iaith cadarn llawer o awdurdodau lleol, ac yn ergyd ddifrifol i ddatblygiad addysg Gymraeg ledled Cymru.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd