Galw am ddinasyddiaeth y DU i staff allweddol sy'n brwydro Covid-19.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams yn galw ar Lywodraeth y DU i gydnabod aberth gweithwyr tramor sy'n rhan o'r frwydr yn erbyn Coronafirws trwy roi dinasyddiaeth y DU iddynt. 

Dywedodd yr Aelod Seneddol, sy'n cynrychioli nifer sylweddol o staff Ysbyty Gwynedd, Bangor, na fyddai'r gwasanaeth iechyd yn gallu gweithredu oni bai am gyfraniad allweddol gweithwyr iechyd o wahanol wledydd.
Yn dilyn galwadau gan weithwyr y gwasanaeth iechyd yn lleol, mae Hywel Williams wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref Priti Patel gan alw arni i roi dinasyddiaeth y DU i weithwyr allweddol sydd wedi gwneud cais.   
Dengys ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (ONS) fod 25% o staff mewn ysbytai yn y DU wedi eu geni dramor.
Dywedodd Hywel Williams AS,
 
'Yn syml, ni fyddai'r gwasanaeth iechyd lleol yn gallu gweithredu heb gyfraniad sylweddol ac aberth gweithwyr iechyd o wledydd gwahanol.' 
 
'Eto'i gyd maent yn ymladd ar ddwy ffrynt; yn gyntaf yn erbyn y firws ei hun ac yn ail, yn erbyn system fewnfudo ddi-deimlad sy'n bygwth eu hawl i aros mewn gwlad y maen'n nhw'n ei gwasanaethu mor ddewr.'
 
'Rhaid i Lywodraeth y DU gydnabod y risgiau a'r cyfraniad amhrisiadwy y mae staff y rheng flaen o wledydd eraill yn ei wneud.' 
 
'Fel pob un o weithwyr allweddol, maent yn gweithio o dan bwysau enfawr ac amgylchiadau heriol iawn. Yn drist iawn, mae rhai eisioes wedi gwneud yr aberth eithaf am eu hymroddiad wrth ofalu am ein dinasyddion.' 
 
'Mae Llywodraeth y DU eisioes wedi ymrwymo i ganiatau i wladolion tramor sy'n gweithio yn y GIG i aros yma am flwyddyn. Ond nid yw hyn ddigon da. A ydyn nhw'n dweud unwaith bydd y firws yma drosodd na fydd angen gwasanaethau'r bobl ymroddedig hyn mwyach?' 
 
'Mae miloedd o weithwyr allweddol o dramor yn gweithio ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn y firws marwol yma, gyda nifer fawr yn cefnogi ymdrechion arwrol staff GIG Cymru yn Ysbyty Gwynedd yn fy etholaeth i.'  
 
'Y lleiaf maent yn ei haeddu yw'r sicrwydd y bydd y bywyd maent wedi ei adeiladu iddynt eu hunain a'u teuluoedd yn y DU yn cael ei ddiogelu, ond yn fwy na dim fod eu haberth yn cael ei wirioneddol werthfawrogi.'

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd