Galw i ddiogelu dyfodol Canolfan Brawf Caernarfon

Galw ar yr adran drafnidiaeth i ddiogelu dyfodol Canolfan Brawf Caernarfon.

Bywoliaeth cwmniau lleol yn y fantol os yw'r ganolfan yn cau medd Hywel Williams AS.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams wedi galw ar yr Adran Drafnidiaeth (DfT) i ddiogelu canolfan brawf y DVSA (Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau), yng Nghaernarfon.

Mae Hywel Williams wedi derbyn ymholiadau gan gwmniau hyfforddi gyrrwyr (gan gynnwys Ysgol Yrru Carmel) sy’n bryderus fod camau ar y gweill i adleoli y ganolfan brawf i Wrecsam. Byddai cau'r ganolfan ar Ystâd Ddiwydiannol Cibyn yn ergyd enfawr i fusnesau hyfforddi gyrwyr HGV lleol, sy'n darparu cyrsiau gyrru gan gynnwys hyfforddiant LGV, HGV a PCV, ar draws Gwynedd gyfan.

Mae’r DVSA wedi gwrthod cadarnhau dyfodol Canolfan Brawf Caeranrfon. Mae Hywel Williams AS wedi trefnu cyfarfod a Gweinidog yn yr Adran Drafnidiaeth, Baroness Vere.  

Os yw’r ganolfan brawf yn symud o Gaernarfon, bydd disgwyl i'r rhai sy'n cymryd prawf Cerbydau Nwyddau Mawr (LGV), Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) a cherbydau Cludo Teithwyr (PCV) sefyll eu prawf yn Wrecsam.

 

Dywedodd Hywel Williams AS,   

‘Mae’n gwbl annerbyniol fod y DVSA (Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau) yn ystyried cau cyfleusterau lleol pwysig heb unrhyw ymgynghori ymlaen llaw o gwbl, a hynny pan fydd bywoliaethau hyfforddwyr gyrru’r ardal yn y fantol.’

‘Mae cael canolfan brawf DVSA wedi’i lleoli’n ganolog yng Nghaernarfon yn golygu y gall dysgwyr o bob rhan o Wynedd sefyll eu prawf yn lleol, ac ar ffyrdd y maent yn gyfarwydd â hwy, ac y maent wedi seilio eu rhaglen hyfforddi arbenigol arnynt.’ 

‘Y peth olaf yr wyf am ei weld yw dim gwasanaeth o gwbl yn cael ei ddarparu yng Ngwynedd ac i yrrwyr newydd gael eu gorfodi i sefyll eu prawf yn Wrecsam. Rwy’n bryderus iawn am y pryder a grëwyd gan yr ansicrwydd yma.’ 

‘Rwyf wedi codi’r mater hwn yn uniongyrchol gyda’r Adran Drafnidiaeth a byddaf yn cyfarfod y Gweinidog i ddadlau’r achos dros ddiogelu’r ganolfan leol yma. Nid yw hyn yn unrhyw ffordd i unrhyw asiantaeth lywodraethol rhesymol weithredu.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd