Galwad Plaid Cymru am ysgol feddygol ar gyfer gogledd Cymru ‘gam yn nes’

AS Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian yn dathlu cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol 

Wrth ymateb i’r newyddion y bydd mwy o fyfyrwyr meddygol yn treulio eu holl hyfforddiant yng ngogledd Cymru fel rhan o symudiadau tuag at sefydlu ysgol feddygol yno, dywedodd Plaid Cymru AS ar gyfer Arfon Sian Gwenllian, 

  

“Mae Plaid Cymru a minnau wedi dadlau ers amser fod hyfforddi meddygon ym Mangor yn rhan hanfodol o’r ymdrech i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal o’r radd flaenaf i’r bobl rwy’n eu cynrychioli ac i holl drigolion gogledd Cymru. 

  

“Bydd Llywodraeth Cymru nawr - o’r diwedd - yn cyflwyno ysgol feddygol lawn ac annibynnol ar gyfer gogledd Cymru, wedi’i lleoli ym Mangor. Mae hynny, ynghyd â mwy o fyfyrwyr meddygol yn hyfforddi yng ngogledd Cymru, i'w ddathlu a'i groesawu a bydd yn garreg filltir bwysig yn y broses o gyflawni ein huchelgais hirsefydlog o ysgol feddygol lawn yng ngogledd Cymru. 

  

“Mae'n hanfodol bod bwrdd y rhaglen newydd yn gweithio'n gyflym ac yn effeithiol fel y gallwn weld cynnydd gwirioneddol dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Bwrdd, y Gweinidog Iechyd, gyda Phrifysgol Caerdydd a Bangor a phartneriaid eraill wrth inni symud ymlaen i sefydlu'r ysgol feddygol ar sylfeini cryf, gan dynnu ar brofiadau o leoedd eraill ac archwilio ffyrdd arloesol o weithio, yn enwedig o safbwynt hyfforddi meddygon mewn amgylchedd gwledig. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-09-10 09:59:49 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd