Galwad i Ganghellor newydd Prifysgol Bangor fedru'r Gymraeg

Gethin_Morgan_and_Sian_Gwenllian_AM.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi ymuno â Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor i alw ar Brifysgol Bangor i wneud yr iaith Gymraeg yn hanfodol wrth recriwtio ar gyfer Is-Ganghellor newydd.

Mewn llythyr at Fwrdd Rheoli'r Brifysgol, dywedodd Siân Gwenllian AC ei bod yn hollbwysig bod y gallu i siarad Cymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd, sydd yn cael ei hysbysebu yn dilyn ymadawiad y cyn Is-Ganghellor, John Hughes.

Dywedodd AC Plaid Cymru ei bod yn hollbwysig, er mwyn cynnal yr ethos ieithyddol unigryw Gymraeg yn y Brifysgol a datblygu addysg Gymraeg a chysylltiadau cymunedol ymhellach, fod rhaid i ddeilydd y swydd fod yn rhugl yn y Gymraeg.

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

‘Mae cysylltiadau Prifysgol Bangor â'r gymuned Gymraeg a Chymreig o'i chwmpas yn waelodol i'w hunaniaeth. Mae'r cysylltiad yn un hanesyddol a dwfn a does dim rhaid i mi eich hatgoffa am geiniogau chwarelwyr Bethesda a’r ardal a roddodd i'r Brifysgol ei bodolaeth yn y lle cyntaf nag am gewri ein llenyddiaeth a'n byd academaidd Cymraeg sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r sefydliad ers blynyddoedd.’

‘I gynnal yr ethos yma rhaid i bennaeth y sefydliad fedru siarad ein hiaith. Byddai unrhywbeth llai na hynny yn gam yn ôl yn sylweddol. Ym myd cystadleuol addysg uwch, rhaid i bob sefydliad ganfod a defnyddio arbenigedd a nodweddion unigryw. Y Gymraeg sy'n rhoi i Brifysgol Bangor ei naws arbennig ac unigryw. Rhaid adeiladu ar hynny a rhaid cael yr arweiniad digamsyniol hwnnw o frig y sefydliad.’

‘Ymunaf âg Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor i alw ar y Brifysgol i wneud y Gymraeg yn ofyniad hanfodol wrth hysbysebu ar gyfer swydd Is-Ganghellor, nid yn unig i gadw at ei strategaeth a'i gweledigaeth ei hun mewn perthynas â datblygu defnydd o'r Gymraeg ond hefyd i gryfhau'r berthynas rhwng y Brifysgol a’r gymuned ehangach a chynyddu'r cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol.’

‘Mae cynnal a datblygu'r ymrwymiad cryfaf posibl i'r iaith Gymraeg gan sefydliadau blaenllaw megis Prifysgol Bangor yn hollbwysig i ddyfodol yr iaith. Mae'n helpu i greu gweithlu lleol dwyieithog hyderus, gan wasanaethu cymuned ddwyieithog hyderus.’

‘Hyderaf bydd y Brifysgol yn arwain trwy esiampl ac yn adeiladu ar y gwaith ardderchog a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf wrth ddatblygu ac ehangu darpariaeth yr iaith Gymraeg yn un o'n sefydliadau academaidd mwyaf parchus.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd