Gerlan

Einir Wyn Williams

Mae Einir wedi bod yn Gynghorydd Cymuned ers bron i bum mlynedd ac yn Gadeirydd ar y Cyngor ers tair. Mae'n cynrychioli ward Gerlan yn Nyffryn Ogwen ers 2022.

Mwy am Einir:

 • Cynghorydd Cymuned Bethesda.
 • Llywodraethwr Ysgolion Abercaseg a Phenybryn.
 • Aelod gweithgar o bwyllgorau:
  • Cylch Meithrin Cefnfaes
  • Neuadd Ogwen
  • Bwrlwm Haf
  • Yes Cymru Bethesda

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:41:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd