Glyder

Dr. Elin Walker Jones

Mae Elin yn gynghorydd sir a dinas Bangor dros ward Glyder ers dros ddegawd. Yn 2022 fe'i penodwyd yn Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd.

Mwy am Elin:

  • Un o sylfaenwyr Parkrun Penrhyn.
  • Cefnogi cymuned Maestryfan i uwchraddio’r cae chwarae a chreu gardd gymunedol.
  • Brwydro am adeilad newydd Ysgol y Garnedd.
  • Sicrhau llwybr cerdded newydd rhwng Ffordd Eithinog a Bryn Eithinog a chylchfan ar waelod Lôn y Bryn i liniaru’r traffig ysgol. 
  • Cefnogi Adra i adeiladu fflatiau Llys Elidir yn y ward.
  • Mabwysiadu cynigion ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol a Chyngor Di-Blastig, ymysg eraill.
  • Cynnal ymgyrchoedd casglu sbwriel.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:41:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd