Gwely blodau lliwgar Maesgeirchen

Agorwyd gwely flodau lliwgar gan yr Aelod Cynulliad Siân Gwenllian ger mynedfa un o stadau tai mwyaf Cymru, ym Maesgeirchen, Bangor.

Dywedodd Siân Gwenllian, ‘mae’r datblygiad yma yn ffordd hardd o groesawu pawb i’r stad. Canmoliaeth i’r Cynghorydd Nigel Pickavanc am y syniad gwych. Mae’r prosiect wedi bod o fudd i nifer o bobl wrth iddynt ennill sgiliau amhrisiadwy. Da iawn pawb!’

Cafodd y prosiect ei gyllido gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd, Cymunedau’n Gyntaf a chwmni Adeiladwaith Wynne’s sydd yn adeiladau ysgol newydd ar y stad i Gyngor Gwynedd.

Cyllidwyd cwrs amgylcheddol gan Gymunedau’n Gyntaf, lle'r oedd adeiladu’r gwely flodau yn rhan o ennill cymhwysterau.

Roedd y llechen yn rhodd gan Chwarel Penrhyn, Bethesda. Cafodd y cynllun cyfan ei hwyluso gan Thomas James Cockbill o Wild Elements ac Andrew Davies o Bartneriaeth Maesgeirchen Partnership Fast Track.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd