AC Arfon a'i staff yn gwisgo pinc dros ganser

Gwisgo_Pinc_(swyddfa_2018).jpg

Roedd Dydd Gwener ddiwethaf (Hydref 19) yn ddiwrnod yr elusen Breast Cancer Now i godi ymwybyddiaeth o’r angen am ymchwil i ganser y fron a chynnal y diwrnod Wear It Pink, a chefnogwyr y diwrnod yn gwisgo pinc i’r gwaith, i’r ysgol neu allan yn y gymuned.

Dywedodd Siân Gwenllian AC:

"Canser y fron yw'r math mwyaf cyffredin o ganser o hyd yn y DU. Bob blwyddyn mae tua 11,500 o ferched ac 80 o ddynion yn colli eu bywydau i'r afiechyd. Dyna pam yr wyf mor angerddol dros y diwrnod gwisgo pinc bob blwyddyn.

"Mae gwisgo pinc yn ffordd wych o ddod ynghyd â ffrindiau a theulu i gael hwyl wrth godi arian ar gyfer ymchwil hanfodol Breast Cancer Now. Mi ges i dynnu’n llun mewn gwisg go drawiadol efo Jules Peters, sydd yn gwybod ond yn rhy dda pam fod cyllido ymchwil canser y fron mor ofnadwy o bwysig. Ar ôl dychwelyd i fy etholaeth fe wnaeth ein tîm o staff swyddfa wisgo pinc i ddod i’r gwaith er mwyn nodi’r diwrnod pwysig yma.”

Yn ymuno â nhw yng Nghynulliad Cymru yng Nghaerdydd oedd y seren roc o Gymru, Jules Peters, ynghyd â'i gŵr Mike. Mae Jules, a gafodd ddiagnosis o ganser y fron yn haf 2016, yn gobeithio y bydd pobl ledled Cymru a gweddill y DU yn ymuno â hi i gymryd rhan yn y digwyddiad codi arian,

Dywedodd Jules Peters, o band roc Cymru The Alarm:

'"Wedi bod trwy ganser y fron fy hun, rwy'n falch iawn o fod yn cefnogi gwisgwch rywbeth pinc eleni, gyda fy ngŵr Mike - mae'n ddigwyddiad codi arian gwych sy'n dod â theuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr at ei gilydd i helpu ariannu ymchwil i'r clefyd ofnadwy yma, tra'n cael hwyl yr un pryd.

"Rwy'n hynod o angerddol am godi ymwybyddiaeth o'r clefyd, a rhannu fy mhrofiadau i helpu menywod eraill, sy'n gorfod wynebu diagnosis fel y gwnes i. Rhaid inni roi stop ar y clefyd ofnadwy hwn, a'r unig ffordd i wneud hynny yw trwy barhau i ariannu ymchwil hanfodol. "


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd