Gwleidyddion lleol yn ymateb i gyhoeddiad Debenhams.

Mae Aelod San Steffan Plaid Cymru Arfon Hywel Williams ac Aelod o Senedd Cymru Sian Gwenllian wedi disgrifio'r newyddion fod Debenhams ar fin cau 124 o siopau yn y DU fel 'newyddion difrifol i Fangor.' 

Mae gan y gadwyn dair siop yng ngogledd Cymru gan gynnwys un yng nghanol Dinas Bangor. 

Dywedodd Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AS

‘Mae’r newyddion hyn yn tanlinellu’r peryglon sy’n wynebu ein trefi a'n dinasoedd, wrth i lawer o fusnesau ei chael yn anodd goroesi trwy argyfwng Covid-19 a’r mesurau iechyd cyhoeddus sy’n cyfyngu ar gapasiti a galw.’ 

‘Byddai colli siop fel Debenhams yn ergyd fawr i unrhyw dref neu ddinas, ond byddai cau siop Bangor yn cael ei deimlo’n galed iawn gan ei bod mewn man canolog ar y stryd fawr. Byddai cau y siop yn gadael bwlch enfawr i’w lenwi yng nghanol y ddinas.’ 

‘Bydd y cyhoeddiad hwn yn arbennig o siomedig i’r staff, ac erfynwn ar Debenhams i’w cefnogi ar adeg pan na all ein heconomi leol fforddio ansicrwydd economaidd pellach.' 

'Heb os, mae effaith Covid-19, gan gynnwys cau siopau adwerthu am gyfnodau hir, wedi cyfrannu at y cyhoeddiad hwn. Rwan yn fwy nag erioed, mae angen cefnogaeth frys ar ganol ein trefi a'n dinasoedd gan y llywodraeth i'w helpu i adfer ar ôl Covid.' 

'Mae Plaid Cymru wedi cynnig cyfres o fesurau i fynd i'r afael â'r anawsterau sy'n wynebu ein strydoedd mawr a helpu i adfywio canol trefi a dinasoedd.' 

'Mae'r rhain yn cynnwys darparu cefnogaeth wedi'i thargedu i fusnesau y tu allan i'r dref i adleoli i leoliadau canolog i helpu i adfywio canol trefi ac ailwampio cyfraddau busnes, gan ddarparu fframwaith rhentu teg i gwmnïau'r stryd fawr.' 

'Heb atebion ymarferol a chydnabyddiaeth gan y llywodraeth o ddifrifoldeb y sefyllfa, yna bydd y rhagolygon ar gyfer ein strydoedd mawr yn parhau i fod yn llwm iawn.'  


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-12-01 11:28:28 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd