Hyfforddi meddygon ym Mangor

sian_meddyg.jpg

Mi fydd myfyrwyr sy’n dymuno astudio cwrs gradd feddygaeth yn gallu gwneud hynny ym Mhrifysgol Bangor o 2019 ymlaen, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Trwy gydweithrediad rhwng Prifysgolion Caerdydd a Bangor, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â’u gradd feddygol israddedig yn llawn yng ngogledd Cymru.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, ac Aelod Seneddol Arfon, Hywel Williams;

"Mae hyn yn newyddion ardderchog gan ei fod yn golygu bod meddygon yn cael eu hyfforddiant ym Mangor am y tro cyntaf. Gan fod tystiolaeth yn dangos yn glir bod myfyrwyr yn aros i weithio fel meddygon teulu neu ddoctoriaid yn yr ardaloedd ble maen nhw’n hyfforddi, mae hyn yn ddatblygiad gwych i gleifion sydd yn wynebu rhestrau aros hirfaith am apwyntiadau oherwydd diffyg meddygon.

"Mae Plaid Cymru wedi mynnu erioed ei bod hi’n angenrheidiol inni gael rhagor o feddygon a staff er mwyn gwarchod ein gwasanaeth iechyd sydd mor agos at ein calonnau i gyd. Rydym wedi bod yn pwyso am hyfforddiant meddygol is-raddedig llawn ym Mangor ac rydym yn falch fod y llywodraeth wedi gwrando o’r diwedd.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi ymgyrchu efo ni ac i’n cydweithwyr ym Mhrifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am fod mor benderfynol o gyrraedd y nod yma. Bydd cyflwyno hyfforddiant meddygon is-raddedig llawn o fudd i’r Brifysgol ac i Ysbyty Gwynedd ac mi fydd dinas Bangor a’i thrigolion yn elwa’n fawr iawn o ganlyniad i hynny. Mi fydd hefyd yn cynnig cyfleon ac opsiynau i bobl ifanc y gogledd sydd ar hyn o bryd yn gadael yr ardal i hyfforddi i fod yn feddygon. Dyma ddiwrnod ardderchog i ogledd Cymru!"


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd