Hywel yn canmol gwasanaeth sy'n achub bywydau ac sydd dan fygythiad canoli gan Lafur

hywelpmqs.png

Codi pryderon am ddyfodol gwasanaeth fasgwlaidd arloesol ym Mangor yn ystod PMQs

Heddiw, lle isio ydi pryderon am ddyfodol y gwasanaeth fasgwlaidd brys ac i gleifion yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r sgil-effaith ar israddio gwasanaeth yn yr ysbyty adeg Cwestiynau'r Prif Weinidog gan AS Arfon, Hywel Williams.

Bu pryderon am dyfodol yr uned fasgwlaidd enwog yn Ysbyty Gwynedd byth ers i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gymeradwyo cynlluniau am theatr driniaethau newydd gwerth £2.76 miliwn yn Ysbyty Glan Clwyd, wrth i'r bwrdd iechyd symud i ganoli gwasanaethu fasgwlaidd ar draws y gogledd.


Meddai Hywel Williams AS,

‘Mae Ysbyty Gwynedd yn f'etholaeth yn darnau gwasanaethu fasgwlaidd hanfodol i'r gymuned leol, gydag enw da ledled y byd am ganlyniadau rhagorol.’

‘A yw'r Prif Weinidog yn rhannu fy mhryder, oherwydd methiannau Llywodraeth Caerdydd ar iechyd, fod cleifion yn gorfod teithio ymhellach, hyd yn.oed i Loegr, i gael thriniaethau o safon?’

Ychwanegodd Hywel Williams AS,

'Mae'r tim fasgwlaidd ym Mangor wedi hen sefydlu ac yn cael ei gydnabod fel y gorau yng Nghymru am waith ar friwiau a thriniaethau cleifion dialysis yr arennau, a hwy yw'r gorau yn y byd o ran atal colli coesau, sy'n arbennig o berthnasol i bobl â diabetes.’

‘Byddai unrhyw ymgais i symud gwasanaethau o Ysbyty Gwynedd yn peryglu yn ddiangen fywydau'r sawl sy'n byw mewn cymunedau mwy pellennig.’

‘Mae hyd yn oed y Gymdeithas Fasgwlaidd (yr ymgynghorwyr a argymhellodd ganoli gwasanaethau) wedi cydnabod y gall fod ar ardaloedd gwledig megis gogledd Cymru angen agwedd wahanol oherwydd y rheidrwydd i gleifion deithio ymhellach.’

'Rhaid i ni gadw statws Ysbyty Gwynedd a gwrthwynebu unrhyw ymgais i symud ein gwasanaethau craidd tua'r dwyrain.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd