hyw.jpgHywel Williams

Aelod Seneddol Arfon

 

 

Diolch am ymweld â'm gwefan. 

Fe’m hetholwyd yn Aelod Seneddol Plaid Cymru dros sedd Arfon yn 2015 & 2010, a chyn hynny roeddwn yn AS dros sedd Caernarfon o Fehefin 2001 ymlaen.

Mae'n anrhydedd aruthrol cael cynrychioli fy nghynefin yn Nhŷ’r Cyffredin a gweithio ar faterion pwysig i bobl leol.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y cymorthfeydd wythnosol rwy’n eu cynnal ar draws yr etholaeth, gwybodaeth am fy ngwaith yn lleol, cofnodion o fy nghyfraniadau seneddol, fy natganiadau diweddaraf i’r wasg a’m colofnau papurau newydd ac ymgyrchoedd.

Os hoffech drafod unrhyw fater gyda mi, mae croeso i chi drefnu i ddod i'm gweld mewn un o’m cymorthfeydd wythnosol, neu ysgrifennu drwy lythyr neu e-bost.

 sig.jpg

 

 

 Hywel Williams AS

   Portcullis.jpg

 

 

 

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd