HYWEL YN HELPU I LANSIO GWASANAETH BWS TRYDAN YM METHESDA.

Heddiw, aeth Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams y tu ôl i’r llyw gyda bws gwennol trydan cymunedol newydd wrth iddo helpu i lansio Bws Ogwen yn ym Methesda. 

Bydd y gwasanaeth sy’n cael ei redeg gan Bartneriaeth Ogwen ac sy’n dechrau ddydd Iau Gorffennaf 21 yn rhedeg gwasanaethau dyddiol rhwng Bethesda a Llyn Ogwen o fis Ebrill i fis Hydref, gan alw yn Penrhyn Terrace, Yr Hen Bost, Llyn Ogwen a Phen y Benglog. Rhwng Tachwedd a Mawrth, bydd y bws ar gael i'w logi gan y gymuned. 

Bydd y bws trydan yn cael ei wefru yng Nghanolfan Cefnfaes, Bethesda gyda chynlluniau ar y gweill i osod paneli solar Ynni Ogwen ar y to i ddarparu’r cyflenwad ynni. Cefnogwyd y prosiect gan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA), Cyfeillion y Ddaear a Pharc Cenedlaethol Eryri ymhlith eraill. 

Wrth sôn am y gwasanaeth newydd, dywedodd AS Arfon, Hywel Williams

'Roeddwn yn falch iawn o fynychu lansiad swyddogol Bws Ogwen ym Methesda heddiw a helpu i roi hwb i'r ased cymunedol ac ymwelwyr gwych hwn sy'n adnodd werthfawr i'n hamgylchedd ac yn ateb ymarferol, cynaliadwy i broblemau parcio lleol.' 

'Hoffwn dalu teyrnged i Bartneriaeth Ogwen am eu buddsoddiad parhaus mewn mentrau gwyrdd sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ac i sefydliadau partner am eu cefnogaeth i gyflawni'r prosiect cyffrous hwn.' 

'Am bris rhad o £3, gall teithwyr neidio ar y bws gwennol ym Methesda a chael eu gollwng yn Llyn Ogwen heb orfod poeni am ddod o hyd i le parcio neu fentro i barcio yn anghyfreithlon.’ 

'Mae'r bws gwennol yn rhedeg ochr yn ochr â gwasanaeth Traws Cymru, gan ddarparu capasiti ychwanegol i'r rhai sy'n bwriadu defnyddio Llyn Ogwen fel canolfan i ddechrau eu taith gerdded. Mae'n ddewis cyfleus, cost isel a charbon niwtral yn lle defnyddio'ch car ac yn amlach na pheidio, parcio'n anghyfreithlon.' 

'Rwy'n edrych ymlaen at weld y bws gwennol yn mynd ar y ffordd ac yn gobeithio y bydd ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd yn defnyddio ac yn cefnogi'r bws hwn sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd, ac ein hannog ni i gyd i wneud ein rhan dros yr amgylchedd.' 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-07-19 11:06:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd