AC yn galw am 'adolygiad annibynnol' i raddau TGAU Saesneg

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r iaith Gymraeg wedi galw am ymchwiliad annibynnol brys yn dilyn cadarnhad fod newidiadau mawr i feini prawf yr arholiad wedi golygu bod disgyblion a safodd yr arholiad TGAU Saesneg yn haf 2018 wedi eu rhoi dan anfantais glir o’u cymharu â disgyblion a safodd yr arholiad yn haf neu hydref 2017.

Wrth godi’r mater yn siambr y Senedd heddiw, dywedodd AC Plaid Cymru dros Arfon a’r ysgrifennydd cabinet cysgodol dros Addysg a’r iaith Gymraeg Sian Gwenllian,

“Rwy’n ymwybodol iawn o bryderon rhieni, athrawon ac arweinwyr addysg yng ngogledd Cymru o ganlyniad i ganlyniadau arholiad TGAU Saesneg. Mae’n ymddangos bod plant yn y gogledd a safodd yr arholiadau yn haf 2018 wedi cael tro gwael.

“Gallai hyn fod wedi effeithio ar hyd at 700 o blant – plant a allasai fod wedi cael gradd C neu’n uwch petaent wedi eu trin yr un modd â phlant a safodd yr arholiadau yn 2017. Mae hyn yn effeithio ar eu dewisiadau am yrfa yn y dyfodol, ac y mae hyn yn amlwg yn annheg.

“Mae honiad difrifol arall fod athrawon yng ngogledd Cymru wedi colli hyder mewn dau gorff - Cymwysterau Cymru a CBAC.

Gofynnodd Sian Gwenllian AC i Lywodraeth Cymru gymryd ‘pryderon o ddifrif’ ac i gynnal ymchwiliad annibynnol pellach – ond gwrthod hynny wnaeth Arweinydd y Tŷ, Julie James AC.

Meddai Sian Gwenllian AC,

“Nid yw ymateb Llywodraeth Cymru yn dderbyniol. Mae Cymwysterau Cymru wedi cynnal ymchwiliad, ond nid yw hynny wedi rhoi unrhyw hyder i rieni yn y system. Mae rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau eu bod yn cymryd y pryderon hyn o ddifrif ac un o’r ffyrdd hynny yw ymchwiliad annibynnol pellach.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd