Llanberis

Kim Jones

Mae Kim yn byw yng nghalon ei chymuned, ac yn rhan o amryw o gynlluniau a gweithgareddau yn y pentref.

Mwy am Kim:

  • Gwirfoddoli ar y Cynllun Cinio Dydd Sul.
  • Gwirfoddoli gyda Chynllun Cyfaill y Cyngor Cymuned.
  • Cynghorydd Cymuned a Sir.
  • Ysgrifenyddes Clwb Pel-Droed Llanberis.
  • Aelod o Bwyllgor y Ganolfan a Ras y Plant.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:41:17 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd