Llanrug

Beca Brown

Etholwyd Beca yn gynghorydd Plaid Cymru dros ward Llanrug mewn is-etholiad yn 2021. Yn 2022 fe'i penodwyd yn Aelod Cabinet dros Addysg.

Mwy am Beca:

  • Cynghorydd Sir a Chymuned Llanrug.
  • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Llanrug ac Ysgol Brynrefail.
  • Aelod o bwyllgor craffu gofal a phwyllgor iaith Cyngor Gwynedd.
  • Gwirfoddoli ar brosiectau bwyd yr ardal, y cynllun cinio dydd Sul, pecynnau bwyd a rhoddion FareShare.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:41:06 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd