Mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS, wedi ymateb i’r newyddion y bydd Kirsty Williams AS yn sefyll i lawr y flwyddyn nesaf

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad na fydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams MS, yn sefyll fel ymgeisydd yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, dywedodd Siân Gwenllian AS, Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru;
 
“Ar ôl dau ddegawd o wasanaethu ei hetholwyr yn Aberhonddu a Sir Faesyfed gyda rhagoriaeth, rwy’n parchu penderfyniad Kirsty Williams i beidio â sefyll yn etholiadau nesaf y Senedd.
 
“Mae ei chyfraniad i’r Senedd wedi bod yn sylweddol, yn anad dim y gwaddol y bydd yn ei adael wrth sicrhau bod lleisiau menywod wedi cael eu clywed yn glir o’r cychwyn cyntaf, a hyn i gyd wrth fagu teulu – dipyn o gamp!
 
“Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Kirsty Williams - mae ei dycnwch a’i hangerdd dros addysg wedi sefyll allan, a diolchaf iddi am y cwrteisi a’r parodrwydd i wrando a ddangosodd i mi yn ystod ein trafodaethau ar addysg.”
 

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-28 10:47:37 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd