Mae'r sector addysg angen egluder - Sian Gwenllian AC

Gan ymateb i’r negeseuon cymysg a gyflwynodd y Prif Weinidog Llafur mewn cyfweliad ag Andrew Marr y BBC dydd Sul, dywedodd Llefarydd Addysg Plaid Cymru, Sian Gwenllian: “Mae yna lawer o ddryswch ynghylch pryd y bydd ysgolion yn ailagor ac fe wnaeth cyfweliad y Prif Weinidog ddoe ychwanegu at y dryswch . Mae angen eglurder ar frys - er mwyn disgyblion, rhieni a staff - ynghylch y camau y mae'n rhaid eu cymryd a'r meini prawf y mae'n rhaid eu bodloni cyn y gall ysgolion ailddechrau.
“Yn sicr ni all yr ysgolion agor nes ei bod yn ddiogel a bod system mewn lle i brofi ac olrhain y firws. Rydym yn bell o'r sefyllfa honno fel y mae pethau.
“Mae'n hanfodol ein bod ni'n magu hyder staff a disgyblion cyn bod unrhyw son o ddifrif am ysgolion yn ailagor.”
 

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd