Merch ifanc o Ysgol Brynrefail yn cysgodi Aelod Cynulliad Arfon

DATGANIAD_LeadHerShip_-_Eco_Wyddfa_(llun).jpg

Roedd hi’n ddiwrnod #LeadHerShip yr wythnos hon - achlysur wedi ei drefnu gan elusen Chwarae Teg gyda’r bwriad o dynnu sylw at yr angen i ddenu rhagor o ferched i fyd gwleidyddiaeth a hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched ar Fawrth 8fed.

Cafodd merched ifanc rhwng 16-25 o dros Gymru i gyd y cyfle i dreulio diwrnod yn y Cynulliad yn cysgodi Aelod Cynulliad er mwyn canfod sut beth ydi gwleidydda.

Dywedodd Siân Gwenllian AC “Mi ges i’r pleser o groesawu Anna Whiteside Thomas o Lanrug i nghysgodi i am y diwrnod a dwi’n gobeithio iddi fwynhau ei hun. Roeddwn i wedi cyfarfod Anna o’r blaen gan ei bod yn un o dîm peirianneg merched-i-gyd ‘Gwalch Grymus Cymru’ a ennillodd gystadleuaeth Formula 1 For Schools yn cynllunio car rasio. Mae gennym ni ferched dawnus iawn yn Arfon!”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd