Murlun newydd yn "adlais o hanes cyfoethog Bethesda"

Mae’r murlun yn dogfennu gorffennol diwylliannol a diwydiannol Bethesda

Mae’r murlun, a baentiwyd gan Darren Evans yn rhan o ddathliadau Daucanmlwyddiant Bethesda.

 

Paentiwyd y gwaith celf ar ochr adeilad yn Nhan Twr, Bethesda, ac mae'n dathlu gorffennol diwylliannol a diwydiannol y gymuned.

 

Dathliadau Daucanmlwyddiant Bethesda yw prosiect cymunedol diweddaraf Partneriaeth Ogwen, sy'n dathlu 200 mlynedd ers sefydlu Capel Bethesda yn y dref.

 

Cafwyd ymgynghoriad gyda’r cyhoedd cyn peintio’r murlun, ac mae’n darlunio rhannau pwysig o orffennol Bethesda, gan gynnwys côr dynion a chôr merched Chwarel y Penrhyn.

 

Ariannwyd y murlun gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyd-fynd â chais yr ardal i ddod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Ar ôl cwblhau’r murlun yn ddiweddar, aeth Siân Gwenllian, yr Aelod lleol yn y Senedd draw, ynghyd â’r Cyng. Rheinallt Puw, cynghorydd ward Ogwen ar Gyngor Gwynedd.

 

Dywedodd AS Arfon;

 

“Mae gorffennol anhygoel Bethesda fel canolbwynt diwydiannol rhyngwladol yn rhywbeth y mae’r ardal leol yn ymfalchïo ynddo, ac mae’n dda gweld y gorffennol hwnnw’n cael ei gydnabod a’i ddathlu.

 

“Cynrychiolir ei gorffennol llenyddol gan glawr un o nofelau mwyaf arwyddocaol Cymru Un Nos Ola Leuad, a streic gythryblus Chwarel y Penrhyn gan yr arwydd eiconig “Nid Oes Brawdwr yn y Tŷ Hwn.”

 

“Mae’r murlun yn ein hatgoffa o gyfraniad aruthrol Bethesda i’r byd.

 

“Mae’n ychwanegiad gwych i ganol Bethesda, ac mae’r gwaith celf yn drawiadol.”

 

Ychwanegodd y Cyng. Rheinallt Puw, cynghorydd Plaid Cymru sy'n cynrychioli Bethesda ar Gyngor Gwynedd;

 

“Dwi’n falch iawn inni ymgynghori â’r gymuned leol, ac mae’r canlyniad yn rhagorol.

 

“Mae’r gwaith celf yn amlwg, diolch i ymdrech Dyffryn Gwyrdd, a gliriodd Gardd Tan Twr, yr ardd gyhoeddus o dan y wal.

 

“Mae datblygiadau cyffrous iawn ym Methesda wrth i ni ddathlu daucanmlwyddiant

 

“Dwi’n gobeithio y bydd trigolion lleol yn cael cyfle i alw draw ac edmygu’r wal.

 

“Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n rhan o’r ymdrech.”

 

 

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-07-14 10:59:42 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd