Neges i ysbrydoli ar ddiwrnod merched mewn peirianeg

EF3355D5-73B2-4736-B78B-B7D1E5912F02.jpeg

A hithau’n Ddiwrnod Merched Mewn Peiraneg bu Sian Gwenllian AC Arfon yn dal i fyny gydag un aelod o dîm ‘Gwalch Grymus Cymru’, sef merched o Ysgol Brynrefail, Llanrug a ddaeth i frig cystadleuaeth Formula 1 For Schools yn Malaysia y llynedd. Bu Anna Whiteside Thomas, Tesni Calennig Smith, Beca Medi Jones, Eleanor Edwards-Jones a Elin Worth yn cynrychioli Cymru ac yn cystadlu yn erbyn 35 o wledydd y byd i gyrraedd uchelfannau’r ornest, ar ol ennill rowndiau’r DU.

“Dim ond 8% o’r gweithlu peirianeg sydd yn ferched, a does ‘na ddim rheswm o gwbwl dros hynny heblaw am yr agwedd draddodiadol honno mai swydd i ddynion ydi hi,” meddai Sian Gwenllian, Gweinidog Cysgodol dros Gyfartaledd yn y Cynulliad Cenedlaethol. “Mae merched Brynrefail wedi dangos nad ydi hynny’n wir, gan gystadlu mewn cystadleuaeth creu car rasio – rhywbeth na fyddai hwyrach yn cael ei gysylltu gyda merched. Ond maen nhw wedi profi bod merched yr un mor abl a bechgyn i lwyddo yn y maes yma.”

Roedd rhaid i’r merched gynllunio car rasio cyflym gan greu cynllun busnes a phecyn marchnata i gyd-fynd a’u gwaith, a bu’r profiad yn un sydd wedi eu hysbrydoli yn ol Anna Whiteside Thomas o Lanrug.

"O edrych nol ar y gystadleuaeth rwan, dwi’n sylweddoli mod i wedi elwa llawer ac wedi cael profiadau anhygoel. Mi wnes i ddysgu llawer drwy wneud y gystadleuaeth ac mae o wedi codi fy hyder i yn ofnadwy,” meddai.

"Drwy gwneud y gystadleuaeth dwi wedi meddwl gwneud swyddi na faswn i byth wedi ystyried eu gwneud cynt a dwi’n credu’n gryf fod merched yn gallu gwneud unrhyw swydd maen nhw eisiau ei wneud.

"Mae diwrnod fel Women In Engineering yn bwysig ar gyfer hybu meysydd gwahanol sydd yn fwy tebygol o gael eu galw yn ‘feysydd i ddynion’. Mae diwrnod fel hyn yn annog merched i chwilio am swyddi yn y meysydd yma.

"I ferched ifanc sydd gyda diddordeb mewn maes sydd yn draddodiadol 'i hogia', mi fyswn i yn dweud y dylen nhw fynd amdani. Mae'n bwysig bod merched yn dangos eu gallu ac yn bod yn hyderus yn eu dewis."

Ers cymryd rhan yn y gystadleuaeth mae Anna wedi bod yn annog merched i gymryd rhan mewn chwaraeon gwahanol, gan fod rhagfarn yn bodoli yn y maes hwnnw hefyd ynglyn a beth sydd yn addas neu beidio i ferched.

"Fel rhan o dim Llysgenhadon Aur Gwynedd dwi wedi bod yn helpu efo ymgyrch i hyrwyddo merched mewn chwaraeon. Mae hyn yn ffordd arbennig o geisio rhoi hyder i ferched yn y gobaith y bydd hynny yn ei dro yn dylanwdu ar eu dewis o yrfa."

Bu’r cyfarfod rhwng Sian Gwenllian ac Anna y llynedd pan alwodd yr AC heibio Ysgol Brynrefail i longyfarch y tim yn ysbrydoliaeth i’r ferch ysgol drio ei lwc mewn cystadleuaeth i gael cysgodi ei Haelod Cynulliad am ddiwrnod fel rhan o ymgyrch i ddenu mwy o ferched i wleidyddiaeth, maes arall sydd yn anghyfartal iawn o ran y rhywiau. Roed Anna’n llwyddiannus a threuliodd ddiwrnod gyda Sian yng Nghaerdydd.
“Mae’n wych fod y cystadleuaeth F1 For Schools wedi bod yn ffasiwn ysbrydoliaeth i ferched fel Anna i feddwl eto am eu dewisiadau gyrfa, a’u bod hefyd wedi mynd ati eu hunain i ysbrydoli merched eraill i wneud yr un peth. Dyma engraifft wych o waith mentora yn digwydd yn naturiol wrth i ferched ddechrau gweld y byd o’r newydd a sylweddoli nad oes pendraw ar yr hyn y gallen nhw ei gyflawni.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd