Newyddion

Gwaith i fwrw ymlaen ar ffordd “hanfodol” yn dilyn pryderon lleol

Bydd y gwaith trwsio yn cael ei wneud ar y ffordd yn Neiniolen yn dilyn pryderon lleol

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn croesawu cynlluniau Canolfan Iechyd Waunfawr

Mae Siân Gwenllian AS wedi croesawu cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol newydd

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwybodaeth Brechu: Newidiadau yn Arfon

Dros yr wythnosau nesaf bydd nifer o newidiadau yn cael eu gwneud i leoliadau brechu yn Arfon.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn sicrhau eglurder ynghylch Ffair Bangor

Gofynnodd Siân Gwenllian AS am eglurder ar y mater ar ôl i etholwyr ym Mangor gysylltu â hi

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am ymchwiliad i bryderon am fesurau diogelwch Cofid ar drenau TfW

Argyfwng Cofid yn amlygu yr anghyfartaledd mewn buddsoddi yn rheilffyrdd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Thomasine Tomkins yn cefnogi Siân yn yr etholiad

Thomasine Tomkins yn cefnogi Siân Gwenllian yn yr etholiad 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant i'r Blaid yn Llanrug

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Testun gofid difrifol” bod y Bil Cwricwlwm yn cyrraedd ei gam olaf heb hanes Cymru yn elfen orfodol – Plaid

Bydd diffyg amser ac adnoddau athrawon yn golygu bod darpariaeth hanes Cymru yn “ddarniog” yn y cwricwlwm newydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Incwm sylfaenol i bob un o drigolion Gwynedd?

Sut allwn ni, yng Ngwynedd, wella iechyd a lles ein trigolion trwy ddarparu incwm safonol sy'n dileu banciau bwyd, digartrefedd a phroblemau iechyd meddwl yw’r cwestiwn y mae Cynghorydd Plaid Cymru Gwynedd, Elin Walker Jones yn ei holi. Trwy fuddsoddi mewn Incwm Sylfaenol Cyffredinol (Universal Basic Income) ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Mae sefyllfa Ysbyty Gwynedd yn parhau i fod yn ddifrifol" medd Sian Gwenllian.

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi rhybuddio bod y sefyllfa yn Ysbyty Gwynedd “yn parhau i fod yn ddifrifol iawn” 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd