Newyddion

Y Gymraeg "dan anfantais" ar-lein o gymharu a ieithoedd eraill

sian_gwenllian_senedd.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am strategaeth i fynd i'r afael â’r diffyg buddsoddiad i’r Gymraeg ar gyfryngau digidol ar ôl iddo ddod i’r amlwg fod Llywodraeth Llafur Cymru wedi cyfrannu £185,000 yn unig dros gyfnod o bum mlynedd tuag at ddatblygu technoleg ddigidol cyfrwng Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Newyddion da am wasanaethau bysiau Rhosgadfan

Hywel_Williams___Sian_Gwenllian_1.JPG

Daeth newyddion da am y gwasanaeth bysiau rhwng Rhosgadfan a Chaernarfon gyda chyhoeddiad y bydd siwrnai newydd yn cael ei ychwanegu at y gwasanaeth 1F o’r wythnos hon ymlaen. Bellach bydd modd teithio o Gaernarfon i Rosgadfan am 18.30 ac o Rosgadfan i Gaernarfon am 19.46.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC a Chynghorydd wedi syfrdanu wedi difrod tân

steveasian.jpg

Roedd Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian a'r Cyng Steve Collings, sy'n cynrychioli ward Deiniol, Bangor, wedi eu syfrdanu wrth weld y difrod wnaed gan y tân ar rannau o Fynydd Bangor yr wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hyfforddi meddygon ym Mangor

sian_meddyg.jpg

Mi fydd myfyrwyr sy’n dymuno astudio cwrs gradd feddygaeth yn gallu gwneud hynny ym Mhrifysgol Bangor o 2019 ymlaen, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Trwy gydweithrediad rhwng Prifysgolion Caerdydd a Bangor, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â’u gradd feddygol israddedig yn llawn yng ngogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae pennaeth Trago Mills “allan o gysylltiad ac yn hollol anghywir”

sian_g1.jpg

Mewn llythyr deifiol, mae Siân Gwenllian o Blaid Cymru wedi amlygu’r ymosodiadau di-sail a rhagfarnllyd ar yr iaith Gymraeg gan Bennaeth y siopau disgownt Trago Mills.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn clywed am bwysigrwydd gofal ar ôl canser

Sian_Gwenllian_a_Gwyneth_Jennings.JPG

Yr wythnos ddiwethaf yn y Senedd bu cyfarfod rhwng aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o’r elusen Breast Cancer Care er mwyn tynnu sylw at y gwaith da sy’n cael ei wneud ganddynt gyda merched sydd wedi bod yn dioddef o ganser. Yn siarad yn y digwyddiad oedd Gwyneth Jennings, yn wreiddiol o’r Felinheli, ond sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ers rhai blynyddoedd ac roedd AC Arfon, Siân Gwenllian, yno i gefnogi’r achlysur. Bu’r ddwy yn ffrindiau yn Ysgol Ramadeg y Merched, Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges i ysbrydoli ar ddiwrnod merched mewn peirianeg

EF3355D5-73B2-4736-B78B-B7D1E5912F02.jpeg

A hithau’n Ddiwrnod Merched Mewn Peiraneg bu Sian Gwenllian AC Arfon yn dal i fyny gydag un aelod o dîm ‘Gwalch Grymus Cymru’, sef merched o Ysgol Brynrefail, Llanrug a ddaeth i frig cystadleuaeth Formula 1 For Schools yn Malaysia y llynedd. Bu Anna Whiteside Thomas, Tesni Calennig Smith, Beca Medi Jones, Eleanor Edwards-Jones a Elin Worth yn cynrychioli Cymru ac yn cystadlu yn erbyn 35 o wledydd y byd i gyrraedd uchelfannau’r ornest, ar ol ennill rowndiau’r DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg darpariaeth Gymraeg yn golygu bod cleifion yng Nghymru yn cael “gwasanaeth eilradd”

sian_gwenllian_cynulliad.jpg

Mae’r diffyg darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i gleifion meddygon teulu yng Nghymru yn golygu fod pobl yn cael gwasanaeth eilradd, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen trefnu gynllunio fydd yn rhoi mwy o lais i bobol leol

siang.jpg

Mae angen sefydlu trefn gynllunio newydd er mwyn sicrhau bod lleisiau cymunedau lleol yn cael eu clywed pan fo cynlluniau datblygu’n cael eu cyflwyno ledled Cymru – a hynny yn ol Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Siân Gwenllian, sy’n ofni nad yw datblygwyr yn talu sylw i anghenion lleol dan y drefn sydd ohoni. Daw’r alwad yn sgil cynnal cyfarfod cyhoeddus yng Nghaernarfon ddiwedd yr wythnos fydd yn trafod papur polisi a gyflwynir gan Sian Gwenllian AC ar angen lleol am dai a’r Gymraeg yn y system gynllunio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diwygiadau addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ Llywodraeth Cymru angen ‘cynllun gweithredol’ meddai AC Plaid Cymru Sian Gwenllian

sian_g1.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, y bydd diwygiadau enfawr i addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ meddai Sian Gwenllian AC, llefarydd Plaid Cymru dros gydraddoldeb a chyd-sylfaenydd pwyllgor newydd y Cynulliad ar Gydraddoldeb a Menywod,

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd