Newyddion

Mae pennaeth Trago Mills “allan o gysylltiad ac yn hollol anghywir”

sian_g1.jpg

Mewn llythyr deifiol, mae Siân Gwenllian o Blaid Cymru wedi amlygu’r ymosodiadau di-sail a rhagfarnllyd ar yr iaith Gymraeg gan Bennaeth y siopau disgownt Trago Mills.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn clywed am bwysigrwydd gofal ar ôl canser

Sian_Gwenllian_a_Gwyneth_Jennings.JPG

Yr wythnos ddiwethaf yn y Senedd bu cyfarfod rhwng aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o’r elusen Breast Cancer Care er mwyn tynnu sylw at y gwaith da sy’n cael ei wneud ganddynt gyda merched sydd wedi bod yn dioddef o ganser. Yn siarad yn y digwyddiad oedd Gwyneth Jennings, yn wreiddiol o’r Felinheli, ond sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ers rhai blynyddoedd ac roedd AC Arfon, Siân Gwenllian, yno i gefnogi’r achlysur. Bu’r ddwy yn ffrindiau yn Ysgol Ramadeg y Merched, Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges i ysbrydoli ar ddiwrnod merched mewn peirianeg

EF3355D5-73B2-4736-B78B-B7D1E5912F02.jpeg

A hithau’n Ddiwrnod Merched Mewn Peiraneg bu Sian Gwenllian AC Arfon yn dal i fyny gydag un aelod o dîm ‘Gwalch Grymus Cymru’, sef merched o Ysgol Brynrefail, Llanrug a ddaeth i frig cystadleuaeth Formula 1 For Schools yn Malaysia y llynedd. Bu Anna Whiteside Thomas, Tesni Calennig Smith, Beca Medi Jones, Eleanor Edwards-Jones a Elin Worth yn cynrychioli Cymru ac yn cystadlu yn erbyn 35 o wledydd y byd i gyrraedd uchelfannau’r ornest, ar ol ennill rowndiau’r DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg darpariaeth Gymraeg yn golygu bod cleifion yng Nghymru yn cael “gwasanaeth eilradd”

sian_gwenllian_cynulliad.jpg

Mae’r diffyg darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg i gleifion meddygon teulu yng Nghymru yn golygu fod pobl yn cael gwasanaeth eilradd, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen trefnu gynllunio fydd yn rhoi mwy o lais i bobol leol

siang.jpg

Mae angen sefydlu trefn gynllunio newydd er mwyn sicrhau bod lleisiau cymunedau lleol yn cael eu clywed pan fo cynlluniau datblygu’n cael eu cyflwyno ledled Cymru – a hynny yn ol Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Siân Gwenllian, sy’n ofni nad yw datblygwyr yn talu sylw i anghenion lleol dan y drefn sydd ohoni. Daw’r alwad yn sgil cynnal cyfarfod cyhoeddus yng Nghaernarfon ddiwedd yr wythnos fydd yn trafod papur polisi a gyflwynir gan Sian Gwenllian AC ar angen lleol am dai a’r Gymraeg yn y system gynllunio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diwygiadau addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ Llywodraeth Cymru angen ‘cynllun gweithredol’ meddai AC Plaid Cymru Sian Gwenllian

sian_g1.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, y bydd diwygiadau enfawr i addysg ‘Cydberthynas a Rhywioldeb’ meddai Sian Gwenllian AC, llefarydd Plaid Cymru dros gydraddoldeb a chyd-sylfaenydd pwyllgor newydd y Cynulliad ar Gydraddoldeb a Menywod,

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AELOD CYNULLIAD YN BEIRNIADU TORRI GRANT GWISGOEDD YSGOL AR DROTHWY DADL YN Y SENEDD AR DLODI PLANT

llun_datganiad_gwisg_ysgol.jpg

Bydd dadl gan Blaid Cymru yn y Senedd heddiw am dlodi plant yng Nghymru. Yn cymryd rhan yn y ddadl mae Sian Gwenllian AC Arfon ac mae hi wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am ddiddymu’r grant gwisgoedd ysgol a ddaw i ben y flwyddyn nesaf a hynny mewn cyfnod pan fo plant a theuluoedd yn brwydro yn erbyn heriau cynyddol o bob math.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn annog defnydd o Undebau Credyd

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_Undeb_Credyd-Credit_Union_-_llun.jpg

Mae mwy a mwy o bobl yn canfod eu hunain yn slaf i ddyled nad ydynt yn gallu fforddio ei thalu gan nad ydynt yn gallu cael credyd ar raddfa fforddiadwy ac felly yn disgyn i fagl y rhai sy’n cynnig benthyciadau llog uchel medd AC Arfon Siân Gwenllian, sydd yn annog pobl i ddefnyddio eu hundebau credyd lleol yn lle un o’r cwmnïau mawrion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Busnesau Bangor Uchaf yn siomedig a blin bod Swyddfa'r Post wedi cau’r gangen

190318_Swyddfa_Bost_Bangor_Ucha.jpg

Mae busnesau a gwleidyddion Bangor wedi dod ynghyd i geisio datrysiad hirdymor i drigolion a phobl fusnes Bangor Uchaf sydd wedi eu siomi gan Swyddfa'r Post wedi i’r gangen leol gau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn galw am wasanaeth coets rheolaidd i gysylltu Arfon gyda gweddill Cymru

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_TrawsCambria_-_PLAID_ARFON_(llun).DOCX.jpg

Yr wythnos ddiwethaf fe ddechreuodd y gwasanaeth coets newydd saith diwrnod yr wythnos, y TrawsCymru, yn mynd a phobl o Aberystwyth i Gaerdydd. O ganlyniad i’r gwasanaeth newydd yma mi fydd y siwrnai hon bellach yn gyflymach, yn fwy diogel ac yn fwy esmwyth i deithwyr ac mae’n dod o ganlyniad i gytundeb rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru i wario £400,000 ar uwchraddio rhwydwaith TrawsCymru o fws i goets gyda chyfleusterau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd