Newyddion

Toriadau ym Mhrifysgol Bangor - Ymateb gan yr ASau lleol

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen i Lywodraeth Cymru "gadw eu llygaid ar y bêl" os ydynt o ddifrif am adennill ymddiriedaeth ein pobl ifanc, meddai Plaid Cymru

Mae Gweinidog Cysgodol dros Addysg Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynllunio ymlaen llaw a dangos arweinyddiaeth go iawn er mwyn pobl ifanc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn addo cefnogaeth i breswylwyr a busnesau yn ystod ymweliad â chymunedau sydd wedi eu taro gan lifogydd

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru yn Arfon wedi bod allan yn cefnogi trigolion lleol sydd wedi’u heffeithio gan lifogydd a achoswyd gan Storm Francis, gyda’r Aelod Seneddol lleol Hywel Williams yn ymweld â chartrefi a busnesau a gafodd eu taro gan lifogydd yn Abergwyngregyn a Bethesda.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad cyhoeddus llawn i'r ffiasgo graddau mewn llythyr at y Gweinidog Addysg

Mewn llythyr at Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru Kirsty Williams, mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus brys i'r "digwyddiadau a arweiniodd at ddyfarnu canlyniadau arholiadau y mis yma."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen ymchwiliad cyhoeddus i lanast arholiadau eleni er mwyn “dysgu gwersi” ar gyfer y dyfodol meddai Plaid Cymru

Sian Gwenllian AS a Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i sut mae Llywodraeth Cymru wedi delio â llanast graddio ysgolion a cholegau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Problemau yn Llanberis: Canfod ffordd ymlaen.

Mynegodd Siân Gwenllian AS ei phryder am y problemau diweddar ym mhentref Llanberis, gan nodi y ‘bydd yn ceisio gweld beth yw’r ffordd orau ymlaen.’

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bydd y penderfyniad ynglŷn â BTEC yn cael "sgil-effeithiau difrifol" ar filoedd o ddisgyblion o Gymru, rhybuddia Siân Gwenllian AS.

‘Unwaith eto mae myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau galwedigaethol yn cael eu gwneud i deimlo fel Cinderellas system addysg Cymru.’ 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bydd AS Arfon yn sicrhau bod safbwyntiau pobl leol yn cael eu clywed. Siom ynghylch cau meddygfa ym Mangor.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae angen ymddiheuriad “llawn a phriodol” gan y Gweinidog Addysg a’r Prif Weinidog i bobl ifanc, meddai Plaid Cymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Buddugoliaeth i bobl ifanc Cymru" meddai Plaid Cymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd