Newyddion

Cinio'r Gynhadledd

Cinio_Cynhadledd_17_Conference_Dinner_(3).jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysgol newydd Maesgeirchen

Llun_Glan_Cegin.JPG

Bu Aelod Cynulliad Arfon yn ymweld â’r ysgol newydd ym Maesgeirchen, Bangor ar y diwrnod cyntaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn mynegi pryder am gau Syrjeri yn Rhostryfan

Rhostryfan.jpg

Mae Siân Gwenllian wedi ymweld â phentref Rhostryfan ar ôl i nifer o'r pentrefwyr gysylltu â hi i fynegi eu siom o ddeall bod y feddygfa leol yn cau. Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn y pentref nos Lun, â'r trigolion yn awyddus i wybod pam bod y feddygfa yn gorfod cau ei drysau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon eisiau atebion am ddyfodol gwasanaeth fasgiwlar Ysbyty Gwynedd

Sian_Senedd.JPG

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn dweud bod ymateb Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i bryderon diweddar am ddyfodol Gwasanaethau Fasgiwlar ym Mangor yn codi mwy o gwestiynau nag atebion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bygythiad i wasanaeth fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

Vascular_Ysbyty_Gwynedd.JPG

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi mynegi pryderon difrifol am ddyfodol gwasanaethau fasgiwlar brys a chleifion mewnol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r effaith y gallai israddio'r gwasanaeth gael ar ddarpariaethau iechyd eraill yn yr ysbyty.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bygythiad i wasanaeth Fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

sian_gwenllian_a_hywel_williams.png

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi mynegi pryderon difrifol am ddyfodol gwasanaethau fasgiwlar brys a chleifion mewnol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r effaith y gallai israddio'r gwasanaeth gael ar ddarpariaethau iechyd eraill yn yr ysbyty.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bygythiad i wasanaeth Fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Hywel Williams AS i enllib yng nghylchgrawn lol

llun_gwefan_hywel.jpg

Galwad am ymddiheuriad cyhoeddus a diamod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhanbarth newydd ar gyfer y Gymru Orllewinol

sianacadam.png

ACau Plaid Cymru yn amlinellu gweledigaeth gyffrous ar gyfer datblygiad economaidd a chynllunio ieithyddol yn y gorllewin

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cael gwared â rôl Comisiynydd y Gymraeg yn annerbyniol medd AC Arfon

Sian_Gwenllian.jpg

Mae cael gwared ar rol Comisiynydd y Gymraeg yn annerbyniol, medd AC Arfon Siân Gwenllian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd