Newyddion

Charlotte Church a Catrin Finch ymhlith dwsinau o ffigyaru celfyddydol blaenllaw sy'n cefnogi galwad Plaid Cymru am "arweinyddiaeth gadarn" i arwain y sector allan o argyfwng.

Llythyr agored at y Prif Weinidog Mark Drakeford gan Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS a Gweinidog Diwylliant yr Wrthblaid Sian Gwenllian AS yn rhybuddio y gallai’r sector gwympo o fewn “mis” heb weithredu brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn arwain y ffordd ar addysg yng Nghymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad ar sefyllfa ffatri Northwood Penygroes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Byddai gwneud hanes Cymru a hanes BAME yn rhan orfodol o'r cwricwlwm newydd yn "symudiad hanesyddol", meddai Plaid.

Byddai gwneud hanes Cymru yn a hanes pobl dduon a phobl groenliw yn rhan statudol o'r cwricwlwm newydd yn "symudiad hanesyddol" meddai Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyn swyddog ambiwlans o Fangor yn trafod ei rôl fel Cynghorydd.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl ag anableddau dwys yn parhau i ddidsgwyl am eglurder ynghlych Canolfan Asesiadau.

Dim darpariaeth i hawlwyr PIP yng nghanolfan asesu budd-dal Bangor wrth i'r AS lleol alw am weithredu. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymchwil Covid-19: MS yn croesawu grant £500,000 ar gyfer Prifysgol Bangor.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw ar y Gweinidog Addysg i gyhoeddi cynllun gweithredu lliniaru Covid.

Mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS, wedi galw ar y Gweinidog Addysg i gyhoeddi ei chynllun gweithredu lliniaru Covid. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y DWP yn gwrthod galwad i roi mwy o gefnogaeth i ofalwyr yn ystod argyfwng Covid.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Llwm iawn" yw dyfodol y theatr Gymraeg heb weithredu gan y Llywodraeth meddai Cyfarwyddwr theatr adnabyddus.

Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar fyrder i achub sector celfyddydau Cymru medd Plaid Cymru. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd