Newyddion

Strategaeth iaith y llywodraeth yn ymgais i guddio cyfnod o ddiffyg cynnydd

 Sian_Senedd.JPG

Sian Gwenllian yn rhybuddio fod diffyg uchelgais y llywodraeth yn rhwystro cynnydd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog Sports Direct i gael gwared ar bolisi iaith 'sy'n gwahaniaethu ac yn sarhaus'

Screen_Shot_2017-08-05_at_7.30.21_PM.png

Dywed AC Plaid Cymru Arfon fod y rheol 'Saesneg yn unig' yn dangos anwybodaeth o'r radd flaenaf.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn canslo cynlluniau ar gyfer Ysgol Feddygol i'r Gogledd

Sian_Senedd.JPG

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur heddiw na fydd yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu ysgol feddygol yn y gogledd. Mynegodd ACau Plaid Cymru eu siom gyda’r penderfyniad, y ceisiodd Llywodraeth Cymru ei gladdu ar wythnos olaf y tymor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnydd mewn ffioedd dysgu - Barn Myfyriwr ym Mangor

Llun_-_Picture_-_Owen.jpg

Mae cyhoeddiad y Blaid Lafur yng Nghymru eu bod am godi ffioedd dysgu o 2018 ymlaen a hynny’n dilyn ymgyrch etholiadol ble wnaeth Llafur addewid i gael gwared ar ffioedd dysgu yn llwyr wedi cynddeiriogi AC Arfon Sian Gwenllian, sydd a dinas Bangor a’i phrifysgol yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siom a phryder AC Arfon am gau Meddygfa Dolwenith

Llun_-_Picture_-_Sian_Gwenllian_-_Meddygfa_Dolwenith_(1).jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian wedi mynegi pryder mawr o glywed fod Meddygfa Dolwenith ym Mhenygroes yn cau heb i unrhyw feddyg arall gael ei apwyntio yn Nyffryn Nantlle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn croesawu buddsoddiad lleol ond yn pryderu am oedi yn y penderfyniad

Llun_-_Picture_-_Sian_-_Gisda.JPG

Mae AC Cynulliad Arfon Siân Gwenllian wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod am fuddsoddi 3.7M mewn 13 cynllun mewn ardaloedd difreintiedig ar draws Cymru, gan gynnwys 2 yn Arfon,  gyda’r bwriad o wella cyfleusterau cymunedol. Ond fe fynegodd bryder mawr ar yr un pryd bod dau gynllun wedi gorfod aros yn hir i glywed os oeddynt yn llwyddiannus ai peidio a bod gwersi i’w dysgu o ganlyniad i hyn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am sicrwydd i wasanaeth Feddygol iaith Gymraeg

Llun_-_Picture_-_Sian_Gwenllian_-_Meddygfa_Dolwenith.jpg

Mae AC Arfon yn galw am sicrwydd gan Fwrdd Iechyd Gogledd Cymru a Gweinidog Cysgodol Llafur ar Iechyd bod gwasanaethau meddygol cyfrwng Cymraeg yn mynd i barhau i fod ar gael i bobl Dyffryn Nantlle yn dilyn ymddeoliad buan yr unig feddyg yn yr ardal sydd yn siarad Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru yn cefnogi ymgyrch Ysgol Feddygol i'r gogledd

sian_gwenllian.jpg

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru wedi croesawu adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n galw am ysgol feddygol i Ogledd Cymru i fynd i'r afael â'r prinder meddygon dybryd sy'n wynebu Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn herio'r Prif Weinidog am ddiffyg cynnydd gyda gwelliannau i'r A470

Sian_Senedd.JPG

Yn y Senedd yn ddiweddar, mynegodd Aelod Cynulliad Arfon ei siom yn niffyg cynnydd mewn gwelliannau arfaethedig i’r A470. Mae’r A470 yn llwybr trafnidiaeth allweddol sydd yn cysylltu’r gogledd a de Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn gwirfoddoli yng nghynllun bwyd Caernarfon

foodsahre.jpg

Mae'r cynllun bwyd a lansiwyd yr Hydref diwethaf ar ystâd Ysgubor Goch yng Nghaernarfon yn mynd o nerth i nerth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd