Newyddion

Galw am flaenoriaethu cynllun hir-dymor i liniaru problemau parcio Eryri.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen esboniad ar frys dros gyllid ar gyfer y celfyddydau, medd Plaid Cymru.

Yn dilyn pryderon ynghylch faint o arian sydd ar gael i’r diwydiant  celfyddydau o’r £59 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, mae llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant yn dweud fod rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu eglurder.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i gyhoeddiad y Gweinidog Cyllid i godi Treth Trafodion Tir.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Busnesau Awyr Agored Eryri yn colli allan ar gefnogaeth angenrheidiol.

ASau Arfon yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi sicrwydd i weithwyr llawrydd a hyfforddwyr hunangyflogedig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau am eglurder ynghylch amserlen i ail agor Stryd Fawr Bangor.

Mae Aelod Seneddol San Steffan Plaid Cymru Arfon Hywel Williams ac Aelod o’r Senedd Siân Gwenllian wedi galw am ddiweddariad brys ar waith i ailagor stryd fawr Bangor, wyth mis ar ôl iddi gael ei chau i draffig yn dilyn tân difrifol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

50 diwrnod i'w gwneud yn ddiogel i'n plant fynd yn ôl i'r ysgol.

Ymateb Plaid Cymru i'r newyddion y bydd holl ddisgyblion Cymru yn gallu dychwelyd i'r ysgol fis Medi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS lleol yn 'siomedig' gyda pherchnogion ffatri ym Mhenygroes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen cyhoeddiad am ailagor ysgolion ym mis Medi "nawr" - nid cyn diwedd y tymor, meddai Plaid Cymru

Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS, ac Arweinydd Cyngor Ceredigion a dirprwy lefarydd addysg Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Ellen ap Gwyn, yn galw am gyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am ailagor ysgolion ym mis Medi. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Charlotte Church a Catrin Finch ymhlith dwsinau o ffigyaru celfyddydol blaenllaw sy'n cefnogi galwad Plaid Cymru am "arweinyddiaeth gadarn" i arwain y sector allan o argyfwng.

Llythyr agored at y Prif Weinidog Mark Drakeford gan Arweinydd Plaid Cymru Adam Price AS a Gweinidog Diwylliant yr Wrthblaid Sian Gwenllian AS yn rhybuddio y gallai’r sector gwympo o fewn “mis” heb weithredu brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Gwynedd yn arwain y ffordd ar addysg yng Nghymru.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd