Newyddion

Siân Gwenllian AC yn cefnogi parti pyjamas mwyaf y byd Mudiad Meithrin

Llun_-_Picture_-_Sian_Gwenllian_-_Mudiad_meithrin.jpg

Fel rhan o ddathliadau’r 45 mlwyddiant, bydd Mudiad Meithrin yn cynnal parti pen-blwydd tra gwahanol sef “Parti Pyjamas Mwyaf y Byd” ar Ddydd Mawrth, Mai 9fed gan geisio torri'r record byd o 2,004.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn ôl un o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru y mae Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian yn aelod ohono.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Ysgol Feddygol i Fangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad newydd yn cyflwyno'r achos am Ysgol Feddygol ym Mangor

sianahywel.jpg

Mae ysgol feddygol yn hanfodol os yw Cymru am daclo'r prinder sylweddol o feddygon sy'n wynebu'r wlad, yn ôl adroddiad newydd sydd wedi'i gyhoeddi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch ag Ysgol Feddygol i Fangor, medd AC ac AS Arfon

Hywel_Sian_Esyllt_1.jpg 

 

Mae diffyg ysgol feddygol yng Ngogledd Cymru yn enghraifft o anghydraddoldeb cymdeithasol, medd Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau o'r newydd i drydaneiddio rheilffordd Gogledd Cymru

Hywel_Bangor_.JPG

Mae galwadau o'r newydd wedi eu gwneud gan wleidyddion lleol ac arweinwyr academaidd i Lywodraeth San Steffan osod dyddiad pendant i drydaneiddio Rheilffordd Gogledd Cymru rhwng Caergybi a Crewe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adran frys newydd i Ysbyty Gwynedd

SianG.jpg

Mae AC Arfon Sian Gwenllian wedi croesawu’r newyddion bod Ysbyty Gwynedd am gael adran frys newydd o’r diwedd. Gweler cyhoeddiad Llywodraeth Cymru isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Arfon yn hyrwyddo artistiaid lleol

Sian_a_Julie_Williams.jpg

Ers ail-agor eu swyddfa ym Mangor wedi iddo gael ei ddifrodi gan dân, mae Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS wedi creu gofod arddangos yno i hybu talent myfyrwyr celf yr ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl fregus yn wynebu ynysu cymdeithasol yn sgil diwygiad lles pellach medd AS

Hywel.jpg

Hywel yn ymuno mewn rali tu allan i'r Senedd i leisio gwrthwynebiad i doriadau anabledd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Myfyriwr dosbarth cyntaf ym Mangor yn wynebu alltudiaeth wythnosau cyn ei arholiadau

 Shiromini_Satgunaraja_.jpg

AS ARFON YN BEIRNIADU’R SWYDDFA GARTREF AM GONDEMNIO MYFYRIWR IFANC I DDYFODOL ANSICR.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams wedi beirniadu’r Swyddfa Gartref am ddangos difaterwch creulon i dynged un o’i etholwyr sy’n wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka, tri mis cyn cwblhau ei gradd mewn Peirianneg Trydanol ym Mhrifysgol Bangor, lle mae disgwyl iddi gael gradd dosbarth cyntaf.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd