Newyddion

AC Arfon yn annog parch at wahaniaeth yn ystod Mis Hanes LHDT

siang-lgbt.jpeg

A hithau’n Fis Hanes LHDT – cyfle i ddathlu’r gymuned hoyw a thrawsrywiol ac i gofio am y rhai a fu’n brwydro dros hawliau’r cymunedau rheiny – mae Aelod Cynulliad Arfon Siân Gwenllian yn annog pawb sydd a diddordeb yn hanes a diwylliant y gymuned LHDT i fynychu digwydd arbennig yn Pontio ddydd Sadwrn yma.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i'r Llywodraeth gamu mewn i warchod darlithwyr rhag toriadau

Hywel_Williams_MP_at_Bangor_University__(1).JPG

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams wedi datgan ei gefnogaeth i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sy’n ymgyrchu yn erbyn toriadau sylweddol i hawliau pensiynau darlithwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn codi ymwybyddiaeth am diwbiau bwydo gyda Mam leol a’i mab bach

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_wythnos_ymwybyddiaeth_bwydo_tiwb_-_tube_feeding_awareness_week_-_PLAID_ARFON.jpg

A hithau’n Wythnos Bwydo Drwy Diwb aeth AC Arfon Sian Gwenllian i gwrdd â theulu sydd yn hen gyfarwydd â’r broses arbenigol yma o fwydo er mwyn codi ymwybyddiaeth o sut beth ydi byw efo plentyn neu oedolyn sy’n ddibynnol ar y dull yma o fwyta.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymddiriedolwraig yn dod â syniad newydd i Ganolfan Iechyd Meddwl Bangor

Catrin_Wager_Canolfan_Abbey_Road.jpg

Mae ymddiriedolwraig sydd wedi ei phenodi i fwrdd canolfan cefnogi iechyd meddwl Bangor yn Abbey Road yn falch iawn o'r gefnogaeth a ddangoswyd i unigolion sy’n chwilio am gymorth dros gyfnod y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC Plaid Cymru yn dathlu cam cyntaf cyflwyno’r bleidlais i ferched 100 mlynedd yn ôl

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_pleidlais_i_ferched_-_votes_for_women.jpg

Rwyf yn falch o nodi heddiw fel diwrnod pwysig ar y daith tuag at gydraddoldeb i ferched. Cafodd y Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobol ei phasio ar 6 Chwefror 1918 oedd yn rhoi’r bleidlais i rai merched am y tro cyntaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn ymweld â Rhostfa Goffi Poblado - Llwyddiant mawr i fusnes bach lleol

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_Poblado_(llun)_-_PLAID_ARFON.jpg

O’r ‘Cwt Coffi’ yng ngwaelod yr ardd i’r hen faracs chwarelwyr ym mhentref bychan Nantlle ym mhen pellaf Dyffryn Nantlle, mae cwmni rhostio coffi Poblado wedi mwynhau tair blynedd o dwf aruthrol yn eu busnes a hynny mewn diwydiant cystadleuol dros ben. Mae’r rheiny sy’n caru eu coffi yn griw digon ffyslyd ar y gorau, ond mae coffi Poblado wedi dod mor boblogaidd nes bod y perchennog Steffan Huws wedi gallu cyflogi un gweithiwr arall.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sian Gwenllian AC yn tynnu sylw at gyfle i elusennau lleol a grwpiau cymunedol geisio am arian

sian_gwenllian.jpg

Mae Sian Gwenllian AC yn annog elusennau lleol a grwpiau cymunedol yn Arfon i roi cais i gronfa Loteri Côd Post y Bobl. Mae cyfle i geisio am rhwng £500 a £20,000 o’r gronfa. Arian sydd wedi ei godi gan chwaraewyr Loteri Côd Post yw hwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Arfon yn bryderus am adroddiad o gynnydd mewn digartrefedd ym Mangor

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_Digartref_-_Homeless_-_PLAID_ARFON_(llun).jpg

Heddiw yn y Senedd mae Aelod Cynulliad Arfon Siân Gwenllian wedi cwestiynu’r Prif Weinidog Carwyn Jones am ymdrechion ei lywodraeth i fynd i’r afael a’r broblem digartrefedd yn Arfon

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trigolion lleol yn cael cyfle i wyntyllu pryderon goryrru Glasinfryn

Cyfarfod_cyhoeddus_Glasinfryn.jpg

Diolchodd y Cynghorydd Menna Baines, Pentir i’r trigolion lleol fynychodd gyfarfod cyhoeddus i drafod problemau traffig ym mhentref Glasinfryn, ger Bangor yn ddiweddar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mesurau lliniaru sŵn ar yr A55 yn derbyn sêl bendith wedi ymgyrch hir

ABERGWYNGREGYN.jpg

Mae ymgyrchwyr wedi croesawu ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru fod gwaith i leddfu sŵn traffig o’r A55 ger pentref Abergwyngregyn wedi cael sel bendith ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd