Newyddion

Aelod Cynulliad Arfon yn agor Canolfan Gelfyddydol yn Llanberis

Agorwyd canolfan gelfyddydol newydd Y Festri yn Llanberis gan Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian, gyda dros 300 o bobl leol a chynrychiolwyr sefydliadau celfyddydol yn bresennol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn cefnogi ‘byw heb ofn’

Dydd Gwener Tachwedd 25 yw Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Merched (International Day for the Elimination of Violence Against Women)  ac i nodi a chefnogi’r achlysur, bu Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian yn ymweld â’r ganolfan sy’n rhedeg y gwasanaeth llinell cymorth genedlaethol o’r enw Byw Heb Ofn, Live Fear Free , sydd mewn lleoliad cyfrinachol yn etholaeth Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Oedi pellach i gynllun atal llifogydd yr A55 yn 'gwbl annerbyniol' medd yr AC a'r AS leol

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu eglurhad llawn ynglyn a pham fod mesurau a gynlluniwyd i atal llifogydd ar yr A55 yn  Abergwyngregyn dal heb wedi eu rhoi ar waith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgynghorwyr meddygol yn cefnogi galwad AC Arfon am Ysgol Feddygol ym Mangor

Mae ymgyrch Aelod Cynulliad Arfon Siân Gwenllian dros Ysgol Feddygol ym Mangor yn ennyn cefnogaeth o bob cyfeiriad, ac yn dilyn cefnogaeth myfyrwyr meddygol yr wythnos diwethaf, y rhai diweddaraf i roi eu henwau i’r ymgyrch yw Dr Rhys Davies, Ymgynghorydd Niwrolegol yn Ysbyty Walton, Lerpwl a Mr Phillip Moore, Llawfeddyg Ymgynghorol yn yr adran Clust, Trwyn a Gwddf yn Ysbyty Gwynedd Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymhorthfa arbennig i helpu pobl lleol â biliau dŵr

Gallai cwsmeriaid arbed hyd at £250 ar eu biliau dŵr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrch USDAW – ‘Cadw Eich Cŵl Adeg Nadolig’

Gyda’r Nadolig yn agosáu yn sydyn, nod ‘Ymgyrch Rhyddid Heb Ofn’ Usdaw yw tynnu sylw at atal trais, bygythiadau a chamdriniaeth i weithwyr siop. Darganfyddodd arolwg blynyddol diweddar Usdaw, sef undeb y gweithwyr siop a dosbarthu, bod 300 o weithwyr siop yn cael eu cam-drin tra yn eu gwaith pob dydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwely blodau lliwgar Maesgeirchen

Agorwyd gwely flodau lliwgar gan yr Aelod Cynulliad Siân Gwenllian ger mynedfa un o stadau tai mwyaf Cymru, ym Maesgeirchen, Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am eglurder ynglŷn â chynllun datblygu Parc Bryn Cegin

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn galw am eglurder ynglŷn â chynydd yn natblygiad Parc Bryn Cegin ger Bangor, flwyddyn ers i ymgyrchwyr lleol lwyddo i ddwyn perswad ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo rhan o’r safle 90 acer ar gyfer dibenion hamdden.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd