Newyddion

AC Arfon yn ennill brwydr cyllid cefnogi pobl

Sian_Gisda_2.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian yn falch iawn bod trafodaethau cyllideb gyda Llywodraeth Cymru  wedi golygu na fydd toriadau i gyllideb y rhaglen Cefnogi Pobl am ddwy flynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid yn cynnig defnydd am ddim ffonau swyddfa i hawlwyr credyd cynhwysol

Hywel_Williams_MP_(1).JPG

Mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru dros Arfon a Dwyfor Meirionnydd, Hywel Williams a Liz Saville Roberts yn cynnig i etholwyr sy'n dymuno siarad gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynghylch hawliadau Credyd Cynhwysol (Universal Credit), ddefnyddio ffônau eu swyddfeydd yng Nghaernarfon a Dolgellau am ddim, yn dilyn newyddion fod hawlwyr yn eu wynebu cost o 55c y funud i ddefnyddio'r llinell gymorth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

UAC yn rhannu pryderon am ymgynghoriad Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy gyda AC Arfon

FUW_Sian_Gwenllian_meeting.jpg
Pryderon ynghylch ymgynghoriad ‘Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy, Llywodraeth Cymru oedd prif ffocws trafodaethau diweddar rhwng Swyddog Gweithredol Sirol Undeb Amaethwyr Cymru, Gwynedd Watkin ac AC Arfon, Sian Gwenllian, sydd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hywel yn canmol gwasanaeth sy'n achub bywydau ac sydd dan fygythiad canoli gan Lafur

hywelpmqs.png

Codi pryderon am ddyfodol gwasanaeth fasgwlaidd arloesol ym Mangor yn ystod PMQs

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau bargen ar Gyllideb Cymru gyfan sydd yn buddsoddi mewn Cymunedau, Sectorau a Phobl

Sian_-_Llun.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cytundeb cyllideb a fydd yn dod â manteision gwirioneddol i bawb yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn gwisgo pinc i godi arian at ganser y fron

Sian_Gwenllian_AM_3_-_Pinc.jpg

Mae Siân Gwenllian AC yn gwisgo pinc i gefnogi ymchwil hanfodol Breast Cancer Now

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£80m yn cael ei wario ar feddygon locwm gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr dros y tair blynedd diwethaf

Sian_Senedd.JPG

Mae prinder staff yn hybu'r achos dros ysgol feddygol i Ogledd Cymru yn ol Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn galw am ddiogleu cyllid hollbwysig 'Cefnogi Pobl'

Sian_Gisda_2.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian  yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ddiogelu cyllid y gwasanaeth Cefnogi Pobl er mwyn parhau i gefnogi pobol bregus yn Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Sian Gwenllian yn galw am godi ymwybyddiaeth ac am well gwasanaethau lleol i ddioddefwyr Dystonia

Sian_Gwenllian___Ann_Pierce-Jones.jpg

Mae claf yng Nghaernarfon sydd yn dioddef o’r clefyd Dystonia yn mynnu cyfarfod efo pennaethiaid Betsi Cadwaladr er mwyn trafod y diffygion yn y gwasanaeth sydd ar gael iddi yn lleol. Mae AC Arfon Sian Gwenllian yn cefnogi cais Ann Pierce-Jones  o Gaernarfon a gafodd ddeiagnosis o’r cyflwr 4 blynedd yn ol. Bwriad y ddwy yw i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd cymheth yma sydd yn effeithio tua 70,000 o bobol yn y DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cinio'r Gynhadledd

Cinio_Cynhadledd_17_Conference_Dinner_(3).jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd