Newyddion

Busnesau Bangor Uchaf yn siomedig a blin bod Swyddfa'r Post wedi cau’r gangen

190318_Swyddfa_Bost_Bangor_Ucha.jpg

Mae busnesau a gwleidyddion Bangor wedi dod ynghyd i geisio datrysiad hirdymor i drigolion a phobl fusnes Bangor Uchaf sydd wedi eu siomi gan Swyddfa'r Post wedi i’r gangen leol gau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn galw am wasanaeth coets rheolaidd i gysylltu Arfon gyda gweddill Cymru

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_TrawsCambria_-_PLAID_ARFON_(llun).DOCX.jpg

Yr wythnos ddiwethaf fe ddechreuodd y gwasanaeth coets newydd saith diwrnod yr wythnos, y TrawsCymru, yn mynd a phobl o Aberystwyth i Gaerdydd. O ganlyniad i’r gwasanaeth newydd yma mi fydd y siwrnai hon bellach yn gyflymach, yn fwy diogel ac yn fwy esmwyth i deithwyr ac mae’n dod o ganlyniad i gytundeb rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru i wario £400,000 ar uwchraddio rhwydwaith TrawsCymru o fws i goets gyda chyfleusterau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyflog Byw Cenedlaethol i holl staff Cyngor Gwynedd

gwynedd_cyflog_byw.png

Mae Plaid Cymru Gwynedd yn croesawu’r cyhoeddiad diweddar o gytundeb ar gynnydd yng nghyflogau gweithwyr Llywodraeth Leol. Golyga hyn y bydd gweithwyr Cyngor Gwynedd yn derbyn Cyflog Byw Cenedlaethol neu fwy o’r 1af o Ebrill 2018.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arian i ddatblygu dau gynllun beicio

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_Cynllun_Beicio_Cycling_Initiative_-_PLAID_ARFON_llun.docx.jpg

Aelod Cynulliad Arfon yn llongyfarch ymgyrchwyr lleol ar sicrhau arian i ddatblygu dau gynllun beicio

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Na i fomio Syria!

Na_i_bomio_Syria.jpg

Mae'r gwrthdaro gwaedlyd yn Syria wedi parhau ers 7 mlynedd, gan orfodi dros 5.5 miliwn o bobl i ffoi o'r wlad a thros 500,000 i golli eu bywydau. Ymunwch yn y rali.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cabinet yn gwrthod cwrdd ag Aelod Cynulliad dros bryderon am waharddiadau pysgota ar afonydd Cymru

sian_rhun_pysgod.jpg

Mynegodd Aelod Cynulliad Arfon ei syndod a’i siom o glywed fod Lesley Griffiths AC ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi gwrthod ei chais am gyfarfod parthed yr is-ddeddfau pysgota newydd, a fydd, os cant eu cymeradwyo, yn dod â nifer o waharddiadau pysgota arwyddocaol i’r rhan fwyaf o afonydd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llwyddiant i ymgyrch Plaid Cymru Bangor wrth wrthwynebu datblygiad 366 o dai Pen-y-ffridd

adeiladu-tai-llun-CC0-640x426.jpg

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn llawenhau bod eu hymgyrch i wrthwynebu datblygiad tai mawr, 366 o gartrefi newydd ym Mhen y Ffridd, Bangor wedi llwyddo!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn bencampwr ar ddau rywogaeth prin

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_species_champion_(llun).png

Mae AC Arfon Sian Gwenllian yn Bencampwr Rhywogaeth ar nid un ond ar ddau rywogaeth prin – yr unig Aelod Cynulliad sydd yn bencampwr ar ddau greadur arbennig, sef Llinos y Mynydd a’r Llyngyren Ddiliau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’n bryd bod o ddifrif am fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau

sian_-_senedd.jpg

Y Blaid yn galw am arolwg cenedlaethol i ddeall profiadau menywod o gamwahaniaethu ac aflonyddu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn lansio deiseb i warchod dinasyddiaeth Ewropeaidd pobl y DG

Dylai pobl gael yr hawl i gadw eu dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ol Brexit, medd Plaid Cymru, wrth iddi lansio deiseb ar-lein.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd