Newyddion

AC Arfon yn falch o gymryd rhan mewn menter i annog mwy o ferched i gyfrannu i fyd gwleidyddiaeth

sian_a_fflur.jpg

Ydych chi’n fenyw ifanc rhwng 16 a 25 oed? Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae penderfyniadau am iechyd, addysg a threchu tlodi yn cael eu gwneud yng Nghymru? Mae Chwarae Teg, elusen sy’n ymwneud a chydraddoldeb rhywiol, yn gwahodd menywod ifanc o Gymru i gymryd rhan yn eu prosiect newydd, LeadHerShip , ac mae AC Arfon, Sian Gwenllian, wedi cytuno i gymryd rhan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC & AS Arfon yn diolch i bobl yr etholaeth am eu cyfraniadau i fanciau bwyd Caernarfon a Bangor

Sian_Gwenllian_AC-AM_ac_Alun_Roberts.jpg

Dyma’r ail flwyddyn i Plaid Cymru Arfon gynnal ymgyrch y Calendr Adfent Tu Chwith, sef cynllun sy’n annog pobl i roi i’r anghennus bob dydd yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig. Y syniad ydi bod pobl yn rhoi un eitem o fwyd mewn bocs bob dydd yn ystod yr adfent, ac yna yn ei gyflwyno i’w banc bwyd lleol cyn y Nadolig. Er mwyn hwyluso hynny mae Plaid Cymru Arfon wedi gwneud eu swyddfa nhw yn fan casglu i bobl ddod a’u nwyddau, ac mae aelodau a chynghorwyr y Blaid yn Arfon wedi bod yn casglu o gartrefi hefyd. Cyflwynwyd yr holl nwyddau i fanciau bwyd Caernarfon a Bangor ar y dydd Gwener cyn y Nadolig gan Sian Gwenllian AC a Hywel Williams AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gosod nwy am ddim i gaffi newydd yn Peblig, Caernarfon

caffi-peblig.png

Mae menter gymunedol ar stad Ysgubor Goch, Caernafon gam yn nes at fedru agor ei drysau ar ol i gwmni nwy Wales and West Utilities wneud gwaith – a hynny i gyd am ddim – er mwyn darparu cyflenwad nwy i’r cynllun. Yr wythnos hon daeth cynrychiolwyr o’r cwmni draw i Ysgubor Goch Caernarfon i gwrdd a rheolwr y fenter, Kenny Khan a’r Aelod Cynulliad lleol Sian Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau rhyddhad ardrethi i brosiectau hydro bychan

SianG.jpg

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau rhyddhad ardrethi busnes i brosiectau hydro bychan a fu’n wynebu cynnydd o hyd at 900% yn eu hardrethi.
Mae hyn yn dilyn ymgyrch faith gan Blaid Cymru i sicrhau tegwch i brosiectau hydro oedd yn dioddef yn anghymesur o ail-brisio ardrethi annomestig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi dyddiad cychwyn gwaith ffordd osgoi Bontnewydd

Bontnewydd.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn annog Llywodraeth Lafur Cymru i fwrw ymlaen ar frys a chadarnhau dyddiad cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn newydd ar gyfer gwaith ffordd osgoi Bontnewydd/ Caernarfon neu wynebu oedi annerbyniol pellach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Byddai datganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol yn amddiffyn teuluoedd Cymru

Sian_Gwenllian.jpg

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gadael i lywodraeth Dorïaidd y DG wneud eu gwaethaf i bobl fwyaf bregus Cymru, medd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb, Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon yn eich annog i gefnogi siopau lleol Y Nadolig hwn

Llechi_na_Phethau.jpg

Er mwyn hyrwyddo Sadwrn Busnesau bach ac annog pobl i siopa'n lleol bu Sian Gwenllian AC a'r AS Hywel Williams yn ymweld â siop Llechi a Pethau yng Nghaernarfon a chwrdd â Gill a Jon March y perchnogion a agorodd y siop anrhegion a chrefftau yn y dref 8 mis yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth i alwad Hywel a Siân i sefydlu grŵp ymgyrch WASPI yn Arfon

waspi_SGaHW.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn gwahodd ceisiadau o ddiddordeb gan ferched ar draws eu hetholaeth sydd wedi eu heffeithio gan newidiadau i’w pensiwn gwladol, i sefydlu grŵp ymgyrchu WASPI lleol i roi fforwm i’r merched wrthwynebu’r newidiadau.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arafwch y llywodraeth wrth gyflwyno safonau iaith yn “warthus”: Sian Gwenllian

sian_senedd.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg Sian Gwenllian wedi beirniadu’r llywodraeth am fod yn araf wrth gyflawni safonau iaith ar wahanol gyrff sector cyhoeddus Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i’r llywodraeth ddiwygio ei bolisi Cynllunio a’r Gymraeg newydd (TAN20) meddai Sian Gwenllian

sian_g1.jpg

Mae llefarydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg Sian Gwenllian AC,  wedi dweud fod Llywodraeth Cymru yn euog o greu dryswch ynglyn a’i bolisi cynllunio o safbwynt y Gymraeg yn sgil cyhoeddi polisi sy’n gwbwl anghyson a’r ddeddfwriaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd