Newyddion

Plaid Cymru yn sicrhau bargen ar Gyllideb Cymru gyfan sydd yn buddsoddi mewn Cymunedau, Sectorau a Phobl

Sian_-_Llun.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi cytundeb cyllideb a fydd yn dod â manteision gwirioneddol i bawb yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn gwisgo pinc i godi arian at ganser y fron

Sian_Gwenllian_AM_3_-_Pinc.jpg

Mae Siân Gwenllian AC yn gwisgo pinc i gefnogi ymchwil hanfodol Breast Cancer Now

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£80m yn cael ei wario ar feddygon locwm gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr dros y tair blynedd diwethaf

Sian_Senedd.JPG

Mae prinder staff yn hybu'r achos dros ysgol feddygol i Ogledd Cymru yn ol Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn galw am ddiogleu cyllid hollbwysig 'Cefnogi Pobl'

Sian_Gisda_2.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian  yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ddiogelu cyllid y gwasanaeth Cefnogi Pobl er mwyn parhau i gefnogi pobol bregus yn Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Sian Gwenllian yn galw am godi ymwybyddiaeth ac am well gwasanaethau lleol i ddioddefwyr Dystonia

Sian_Gwenllian___Ann_Pierce-Jones.jpg

Mae claf yng Nghaernarfon sydd yn dioddef o’r clefyd Dystonia yn mynnu cyfarfod efo pennaethiaid Betsi Cadwaladr er mwyn trafod y diffygion yn y gwasanaeth sydd ar gael iddi yn lleol. Mae AC Arfon Sian Gwenllian yn cefnogi cais Ann Pierce-Jones  o Gaernarfon a gafodd ddeiagnosis o’r cyflwr 4 blynedd yn ol. Bwriad y ddwy yw i godi ymwybyddiaeth o’r clefyd cymheth yma sydd yn effeithio tua 70,000 o bobol yn y DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cinio'r Gynhadledd

Cinio_Cynhadledd_17_Conference_Dinner_(3).jpg

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysgol newydd Maesgeirchen

Llun_Glan_Cegin.JPG

Bu Aelod Cynulliad Arfon yn ymweld â’r ysgol newydd ym Maesgeirchen, Bangor ar y diwrnod cyntaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn mynegi pryder am gau Syrjeri yn Rhostryfan

Rhostryfan.jpg

Mae Siân Gwenllian wedi ymweld â phentref Rhostryfan ar ôl i nifer o'r pentrefwyr gysylltu â hi i fynegi eu siom o ddeall bod y feddygfa leol yn cau. Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn y pentref nos Lun, â'r trigolion yn awyddus i wybod pam bod y feddygfa yn gorfod cau ei drysau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon eisiau atebion am ddyfodol gwasanaeth fasgiwlar Ysbyty Gwynedd

Sian_Senedd.JPG

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian, yn dweud bod ymateb Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i bryderon diweddar am ddyfodol Gwasanaethau Fasgiwlar ym Mangor yn codi mwy o gwestiynau nag atebion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bygythiad i wasanaeth fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

Vascular_Ysbyty_Gwynedd.JPG

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi mynegi pryderon difrifol am ddyfodol gwasanaethau fasgiwlar brys a chleifion mewnol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r effaith y gallai israddio'r gwasanaeth gael ar ddarpariaethau iechyd eraill yn yr ysbyty.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd