Newyddion

Bygythiad i wasanaeth Fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

sian_gwenllian_a_hywel_williams.png

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi mynegi pryderon difrifol am ddyfodol gwasanaethau fasgiwlar brys a chleifion mewnol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r effaith y gallai israddio'r gwasanaeth gael ar ddarpariaethau iechyd eraill yn yr ysbyty.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bygythiad i wasanaeth Fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd yn peryglu bywydau

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb Hywel Williams AS i enllib yng nghylchgrawn lol

llun_gwefan_hywel.jpg

Galwad am ymddiheuriad cyhoeddus a diamod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhanbarth newydd ar gyfer y Gymru Orllewinol

sianacadam.png

ACau Plaid Cymru yn amlinellu gweledigaeth gyffrous ar gyfer datblygiad economaidd a chynllunio ieithyddol yn y gorllewin

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cael gwared â rôl Comisiynydd y Gymraeg yn annerbyniol medd AC Arfon

Sian_Gwenllian.jpg

Mae cael gwared ar rol Comisiynydd y Gymraeg yn annerbyniol, medd AC Arfon Siân Gwenllian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Strategaeth iaith y llywodraeth yn ymgais i guddio cyfnod o ddiffyg cynnydd

 Sian_Senedd.JPG

Sian Gwenllian yn rhybuddio fod diffyg uchelgais y llywodraeth yn rhwystro cynnydd

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Annog Sports Direct i gael gwared ar bolisi iaith 'sy'n gwahaniaethu ac yn sarhaus'

Screen_Shot_2017-08-05_at_7.30.21_PM.png

Dywed AC Plaid Cymru Arfon fod y rheol 'Saesneg yn unig' yn dangos anwybodaeth o'r radd flaenaf.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llafur yn canslo cynlluniau ar gyfer Ysgol Feddygol i'r Gogledd

Sian_Senedd.JPG

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur heddiw na fydd yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu ysgol feddygol yn y gogledd. Mynegodd ACau Plaid Cymru eu siom gyda’r penderfyniad, y ceisiodd Llywodraeth Cymru ei gladdu ar wythnos olaf y tymor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnydd mewn ffioedd dysgu - Barn Myfyriwr ym Mangor

Llun_-_Picture_-_Owen.jpg

Mae cyhoeddiad y Blaid Lafur yng Nghymru eu bod am godi ffioedd dysgu o 2018 ymlaen a hynny’n dilyn ymgyrch etholiadol ble wnaeth Llafur addewid i gael gwared ar ffioedd dysgu yn llwyr wedi cynddeiriogi AC Arfon Sian Gwenllian, sydd a dinas Bangor a’i phrifysgol yn ei hetholaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siom a phryder AC Arfon am gau Meddygfa Dolwenith

Llun_-_Picture_-_Sian_Gwenllian_-_Meddygfa_Dolwenith_(1).jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian wedi mynegi pryder mawr o glywed fod Meddygfa Dolwenith ym Mhenygroes yn cau heb i unrhyw feddyg arall gael ei apwyntio yn Nyffryn Nantlle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd