Newyddion

Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon yn eich annog i gefnogi siopau lleol Y Nadolig hwn

Llechi_na_Phethau.jpg

Er mwyn hyrwyddo Sadwrn Busnesau bach ac annog pobl i siopa'n lleol bu Sian Gwenllian AC a'r AS Hywel Williams yn ymweld â siop Llechi a Pethau yng Nghaernarfon a chwrdd â Gill a Jon March y perchnogion a agorodd y siop anrhegion a chrefftau yn y dref 8 mis yn ôl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogaeth i alwad Hywel a Siân i sefydlu grŵp ymgyrch WASPI yn Arfon

waspi_SGaHW.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn gwahodd ceisiadau o ddiddordeb gan ferched ar draws eu hetholaeth sydd wedi eu heffeithio gan newidiadau i’w pensiwn gwladol, i sefydlu grŵp ymgyrchu WASPI lleol i roi fforwm i’r merched wrthwynebu’r newidiadau.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arafwch y llywodraeth wrth gyflwyno safonau iaith yn “warthus”: Sian Gwenllian

sian_senedd.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg Sian Gwenllian wedi beirniadu’r llywodraeth am fod yn araf wrth gyflawni safonau iaith ar wahanol gyrff sector cyhoeddus Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i’r llywodraeth ddiwygio ei bolisi Cynllunio a’r Gymraeg newydd (TAN20) meddai Sian Gwenllian

sian_g1.jpg

Mae llefarydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg Sian Gwenllian AC,  wedi dweud fod Llywodraeth Cymru yn euog o greu dryswch ynglyn a’i bolisi cynllunio o safbwynt y Gymraeg yn sgil cyhoeddi polisi sy’n gwbwl anghyson a’r ddeddfwriaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Corff rhyngwladol yn rhybuddio yn erbyn dileu swydd y Comisiynydd Iaith

sian_gwenllian.jpg

“Mae ymdrechion y llywodraeth Lafur i ddileu swydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg yn annoeth ac fe fydd yn gwanhau hawliau siaradwyr Cymraeg" meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg, Sian Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn cefnogi gweithgareddau diwrnod gwyrdd

Sian_-_Diwrnod_Gwyrdd.jpg

Yn ddiweddar, bu ysgolion drwy Gymru a thu hwnt yn cynnal ‘diwrnod gwyrdd’ i ddangos eu cefnogaeth i goedwigoedd glaw y byd. Mae’r ‘Diwrnod Gwyrdd’ yn ddiwrnod blynyddol o weithgaredd gwyrdd a drefnir gan yr elusen newid hinsawdd, Maint Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Siân Gwenllian AC yn annog preswylwyr i 'Gadw Cam Ymlaen Cyn y Gaeaf' gyda 10 awgrym defnyddiol

penguin.jpg

“Dywedodd Siân Gwenllian AC: "Mae'n bwysig iawn cadw cam ymlaen cyn y gaeaf. Rwyf am i bawb yn Arfon ddeall pa gymorth sydd ar gael iddynt hwy, a hefyd ar gyfer eu teuluoedd a'u ffrindiau. Mae bod yn effeithlon o ran ynni a chadw biliau dan reolaeth yn bwysig iawn, felly byddwn i'n annog pobl i gysylltu â'u cyflenwr ynni i ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hysbys Swydd

Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad Arfon

am benodi

Swyddog Gweinyddol

 i ddarparu gwasanaeth ysgrifennyddol/cymorth gweinyddol i’r AS a’r AC

Ystod Cyflog: £18,619 - £25,109

Swydd llawn amser 37awr yr wythnos, 22.2 awr (tri ddiwrnod) i'r Aelod Seneddol

ac 14.8 awr (dau ddiwrnod) i'r Aelod Cynulliad dan gytundeb gwahanol.

  

Mae’r gallu i gyfathrebu yn llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol

 

Ymholiadau anffurfiol a manylion pellach gan  

Richard Thomas ar 01286 672076

[email protected]

 

Dyddiad cau am geisiadau: 5.00yh, Dydd Gwener, Tachwedd 10, 2017

 Cynhelir cyfweliadau ar: Ddydd Gwener, Tachwedd 17, 2017

(This is an advertisement for a Full Time Administrative Officer to provide secretarial and administrative duties for Hywel Williams MP and Siân Gwenllian AM. Complete fluency in oral and written Welsh & English is essential).

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am welliannau brys i rwydwaith ffonau ym Mharc Menai Bangor

Parc_Menai.png

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi annog darparwyr ffonau symudol i wneud popeth sydd ei angen i wella gwasanaeth symudol yn un o barciau busnes mwyaf gogledd orllewin Cymru, wrth i rai tenantiaid ystyried ail-leoli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn cefnogi menter newydd yn Nhref Caernarfon

selwyn-sian.jpg

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian yn cefnogi  ymgyrch #80mewn8 menter gymunedol Llety Arall yng Nghaernarfon wrth i’r rhai sydd tu ôl i’r cynllun apelio ar y cyhoedd am werth £80,000 o fuddsoddiadau o fewn yr 8 wythnos nesaf, er mwyn gwireddu eu breuddwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd