Newyddion

Cymhorthfa arbennig i helpu pobl lleol â biliau dŵr

Gallai cwsmeriaid arbed hyd at £250 ar eu biliau dŵr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgyrch USDAW – ‘Cadw Eich Cŵl Adeg Nadolig’

Gyda’r Nadolig yn agosáu yn sydyn, nod ‘Ymgyrch Rhyddid Heb Ofn’ Usdaw yw tynnu sylw at atal trais, bygythiadau a chamdriniaeth i weithwyr siop. Darganfyddodd arolwg blynyddol diweddar Usdaw, sef undeb y gweithwyr siop a dosbarthu, bod 300 o weithwyr siop yn cael eu cam-drin tra yn eu gwaith pob dydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwely blodau lliwgar Maesgeirchen

Agorwyd gwely flodau lliwgar gan yr Aelod Cynulliad Siân Gwenllian ger mynedfa un o stadau tai mwyaf Cymru, ym Maesgeirchen, Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am eglurder ynglŷn â chynllun datblygu Parc Bryn Cegin

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn galw am eglurder ynglŷn â chynydd yn natblygiad Parc Bryn Cegin ger Bangor, flwyddyn ers i ymgyrchwyr lleol lwyddo i ddwyn perswad ar Lywodraeth Cymru i hyrwyddo rhan o’r safle 90 acer ar gyfer dibenion hamdden.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deiseb: Ysgol Feddygol Bangor

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Myfyrwyr o ogledd Cymru yn cefnogi galwad AC Arfon am Ysgol Feddygol i Fangor

Mae’r cytundeb cyllidol a wnaethpwyd rhwng Plaid Cymru a Llafur yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnwys cyllid ar gyfer datblygu Ysgol Feddygol i Fangor. Cadarnhawyd hyn gan AC Arfon Siân Gwenllian sydd wedi bod yn ymgyrchu’n galed dros hyfforddiant meddygon yng ngogledd Cymru ers ei hethol bum mis yn ol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn galw am fwy o ymchwil i farwolaethau babanod cyn eu geni

Yn dilyn adroddiad newydd gan elusen SANDS (Stillbirth and Neo-Natal Death Charity) mae AC Arfon Siân Gwenllian yn galw am fwy o ymchwil i farwolaethau cyn geni. Dengys astudiaeth newydd o ysbyty Great Ormond Street a arianwyd gan SANDS mai dim ond 1 ymhob 4 teulu sydd yn cael gwybod pam y bu farw eu baban.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn gosod allan bedwar egwyddor ar gyfer diwygio llywodraeth leol yn effeithiol

Wrth siarad yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd, datganodd AC Plaid Cymru, Sian Gwenllian, bedwar egwyddor ar gyfer diwygio llywodraeth leol yn effeithiol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd