Newyddion

Adroddiad newydd yn cyflwyno'r achos am Ysgol Feddygol ym Mangor

sianahywel.jpg

Mae ysgol feddygol yn hanfodol os yw Cymru am daclo'r prinder sylweddol o feddygon sy'n wynebu'r wlad, yn ôl adroddiad newydd sydd wedi'i gyhoeddi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch ag Ysgol Feddygol i Fangor, medd AC ac AS Arfon

Hywel_Sian_Esyllt_1.jpg 

 

Mae diffyg ysgol feddygol yng Ngogledd Cymru yn enghraifft o anghydraddoldeb cymdeithasol, medd Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwadau o'r newydd i drydaneiddio rheilffordd Gogledd Cymru

Hywel_Bangor_.JPG

Mae galwadau o'r newydd wedi eu gwneud gan wleidyddion lleol ac arweinwyr academaidd i Lywodraeth San Steffan osod dyddiad pendant i drydaneiddio Rheilffordd Gogledd Cymru rhwng Caergybi a Crewe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adran frys newydd i Ysbyty Gwynedd

SianG.jpg

Mae AC Arfon Sian Gwenllian wedi croesawu’r newyddion bod Ysbyty Gwynedd am gael adran frys newydd o’r diwedd. Gweler cyhoeddiad Llywodraeth Cymru isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Arfon yn hyrwyddo artistiaid lleol

Sian_a_Julie_Williams.jpg

Ers ail-agor eu swyddfa ym Mangor wedi iddo gael ei ddifrodi gan dân, mae Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS wedi creu gofod arddangos yno i hybu talent myfyrwyr celf yr ardal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pobl fregus yn wynebu ynysu cymdeithasol yn sgil diwygiad lles pellach medd AS

Hywel.jpg

Hywel yn ymuno mewn rali tu allan i'r Senedd i leisio gwrthwynebiad i doriadau anabledd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Myfyriwr dosbarth cyntaf ym Mangor yn wynebu alltudiaeth wythnosau cyn ei arholiadau

 Shiromini_Satgunaraja_.jpg

AS ARFON YN BEIRNIADU’R SWYDDFA GARTREF AM GONDEMNIO MYFYRIWR IFANC I DDYFODOL ANSICR.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams wedi beirniadu’r Swyddfa Gartref am ddangos difaterwch creulon i dynged un o’i etholwyr sy’n wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka, tri mis cyn cwblhau ei gradd mewn Peirianneg Trydanol ym Mhrifysgol Bangor, lle mae disgwyl iddi gael gradd dosbarth cyntaf.  

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Arfon yn croesawu uwchraddio pellach i rwydwaith ffonau symudol ym Mangor

Hywel_Williams_MP.jpg

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi croesawu gwaith o uwchraddio’r rhwydwaith ffonau symudol lleol ar ôl i Vodafone gyhoeddi buddsoddiad yn ninas Bangor, gyda hanner deheuol y dref a'r ardaloedd arfordirol yn elwa o wasanaethau 4G dros y misoedd nesaf.

Daw'r cyhoeddiad ychydig fisoedd ar ôl i Mr Williams gyfarfod â Vodafone yn Llundain i lobïo am welliannau i ddarpariaeth ffonau symudol ar draws etholaeth Arfon. Mae’r AS Plaid Cymru wedi hir-ymgyrchu dros well signal symudol a data ar draws gogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad yn herio penderfyniad “di-synnwyr” Llafur Bae Caerdydd

Sian___Hywel_-_Awdurdod_Cyllid__Revenue_Authority.JPG

 

''Mae'n ymddangos bod Llafur ym Mae Caerdydd yn ddigon hapus i barhau i freintio eu milltir sgwâr eu hunain, gan anwybyddu anghenion gogledd Cymru." Siân Gwenllian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siom Aelod Cynulliad Arfon bod y gogledd yn colli allan eto

sian_a_hywel.jpeg

Mae Aelod Cynulliad Arfon Sian Gwenllian wedi mynegi ei siom enbyd yng nghyhoeddiad Llywodraeth Cymru mai Trefforest yw lleoliad y Yr Awdurdod Cyllid newydd a fydd yn gweinyddu trethi yng Nhymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd