Newyddion

Aelod Cynulliad yn herio penderfyniad “di-synnwyr” Llafur Bae Caerdydd

Sian___Hywel_-_Awdurdod_Cyllid__Revenue_Authority.JPG

 

''Mae'n ymddangos bod Llafur ym Mae Caerdydd yn ddigon hapus i barhau i freintio eu milltir sgwâr eu hunain, gan anwybyddu anghenion gogledd Cymru." Siân Gwenllian

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siom Aelod Cynulliad Arfon bod y gogledd yn colli allan eto

sian_a_hywel.jpeg

Mae Aelod Cynulliad Arfon Sian Gwenllian wedi mynegi ei siom enbyd yng nghyhoeddiad Llywodraeth Cymru mai Trefforest yw lleoliad y Yr Awdurdod Cyllid newydd a fydd yn gweinyddu trethi yng Nhymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadw Cymru'n rhydd o beilonau: Galwad AC Arfon yn dilyn pleidlais Senedd

Hywel_a_Sian_2.JPG

Mewn pleidlais yn y Senedd, mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi galw ar y Grid Cenedlaethol i ffafrio ceblau dan ddaear mewn datblygiadau i drosglwyddo trydan yng Nghymru yn hytrach na pheilonau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn galw am leoli'r Awdurdod Cyllid newydd yng Nghaernarfon

Finance_Authority_-_Sian___Hywel.JPG

Yn sgil ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r targed o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 mae Sian Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon dros Blaid Cymru, wedi galw ar i’r Prifweinidog Carwyn Jones wneud datganiad am bwysigrwydd datblygu economaidd rhanbarthol er mwyn cyrraedd y targed hwnnw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mwynhewch Nadolig diogel yng Nghymru – Peidiwch â phrynu nwyddau trydan ffug!

Sian_Gwenllian_AM_-_Tackling_Counterfeit_Electrical_Goods.JPG

Yn ôl ymchwil gan yr elusen ddiogelwch blaenllaw, Electrical Safety First, mae 1 o bob 8[v] defnyddiwr yng Nghymru wedi gweld nwyddau trydan ffug ar werth yn eu hardal leol neu ar-lein. Ac mae'r rhan fwyaf yn methu gweld y gwahaniaeth rhwng nwyddau trydan go iawn a rhai ffug.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn pryderu am ddyfodol Ysgol Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor

 Sian_Gwenllian.jpg

Mae'r newyddion fod Prifysgol Bangor yn ystyried cau'r Ysgol Dysgu Gydol Oes yn pryderu Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon yn fawr ac mae hi wedi gofyn am gyfarfod brys efo'r Brifysgol i drafod y sefyllfa.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn hyrwyddo gyrfa mewn gofal hosbis plant

Llun_-_Ruth_a_Elis.jpg

Mae Plaid Arfon yn hyrwyddo'r ymgyrch You Can Be That Nurse yn ystod eu Bore Coffi Nadoligaidd fory sy'n codi arian i hosbis plant Tŷ Gobaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn helpu Arfon fynnu rheolaeth ar nwy a thrydan gyda mesuryddion clyfar

Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar cenedlaethol yn digideiddio'r ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio nwy a thrydan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn siaradwraig wadd mewn dathliadau Diwali

Cafodd Sian Gwenllian ei gwahodd i siarad mewn dathliadau Diwali – gwyl y goleuni – gan Gymdeithas Cyfeillion Indiaidd Bangor, ac fe siaradodd am yr angen i gymryd ysbrydoliaeth o’r wyl, ac am yr angen am oleuni yn ystod y dyddiau gwleidyddol-dywyll sydd ohoni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn galw am gynyddu'r gefnogaeth i siopau lleol

Ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach (Rhagfyr 3) mae Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian yn annog pobl i siopa’n lleol y Nadolig hwn, er mwyn rhoi hwb i fusnesau bach ar y stryd fawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd