Newyddion

AC Arfon yn hyrwyddo gyrfa mewn gofal hosbis plant

Llun_-_Ruth_a_Elis.jpg

Mae Plaid Arfon yn hyrwyddo'r ymgyrch You Can Be That Nurse yn ystod eu Bore Coffi Nadoligaidd fory sy'n codi arian i hosbis plant Tŷ Gobaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn helpu Arfon fynnu rheolaeth ar nwy a thrydan gyda mesuryddion clyfar

Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar cenedlaethol yn digideiddio'r ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio nwy a thrydan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn siaradwraig wadd mewn dathliadau Diwali

Cafodd Sian Gwenllian ei gwahodd i siarad mewn dathliadau Diwali – gwyl y goleuni – gan Gymdeithas Cyfeillion Indiaidd Bangor, ac fe siaradodd am yr angen i gymryd ysbrydoliaeth o’r wyl, ac am yr angen am oleuni yn ystod y dyddiau gwleidyddol-dywyll sydd ohoni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn galw am gynyddu'r gefnogaeth i siopau lleol

Ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach (Rhagfyr 3) mae Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian yn annog pobl i siopa’n lleol y Nadolig hwn, er mwyn rhoi hwb i fusnesau bach ar y stryd fawr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Caernarfon yn beirniadu NatWest am siomi cwsmeriaid y dref

Mae AS Plaid Cymru Arfon Hywel Williams wedi cyhuddo NatWest o siomi eu cwsmeriaid ffyddlon wrth i’r banc gadarnhau cynlluniau i gau eu cangen yng Nghaernarfon y flwyddyn nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Arfon yn lansio Calendr Adfent Tu Chwith

Mae'r gaeaf yn adeg arbennig o anodd i deuluoedd incwm isel gan eu bod yn aml yn gorfod gwneud y dewis anodd rhwng cael digon i'w fwyta a thalu i wresogi eu cartref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn agor Canolfan Gelfyddydol yn Llanberis

Agorwyd canolfan gelfyddydol newydd Y Festri yn Llanberis gan Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian, gyda dros 300 o bobl leol a chynrychiolwyr sefydliadau celfyddydol yn bresennol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AC yn cefnogi ‘byw heb ofn’

Dydd Gwener Tachwedd 25 yw Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Merched (International Day for the Elimination of Violence Against Women)  ac i nodi a chefnogi’r achlysur, bu Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian yn ymweld â’r ganolfan sy’n rhedeg y gwasanaeth llinell cymorth genedlaethol o’r enw Byw Heb Ofn, Live Fear Free , sydd mewn lleoliad cyfrinachol yn etholaeth Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Oedi pellach i gynllun atal llifogydd yr A55 yn 'gwbl annerbyniol' medd yr AC a'r AS leol

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a'r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu eglurhad llawn ynglyn a pham fod mesurau a gynlluniwyd i atal llifogydd ar yr A55 yn  Abergwyngregyn dal heb wedi eu rhoi ar waith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymgynghorwyr meddygol yn cefnogi galwad AC Arfon am Ysgol Feddygol ym Mangor

Mae ymgyrch Aelod Cynulliad Arfon Siân Gwenllian dros Ysgol Feddygol ym Mangor yn ennyn cefnogaeth o bob cyfeiriad, ac yn dilyn cefnogaeth myfyrwyr meddygol yr wythnos diwethaf, y rhai diweddaraf i roi eu henwau i’r ymgyrch yw Dr Rhys Davies, Ymgynghorydd Niwrolegol yn Ysbyty Walton, Lerpwl a Mr Phillip Moore, Llawfeddyg Ymgynghorol yn yr adran Clust, Trwyn a Gwddf yn Ysbyty Gwynedd Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd