Newyddlen

 
Cynllun Bwyd i Bawb, Bangor. 

Cofiwch fod Cynllun Bwyd i Bawb, Bangor, yn parhau yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Yn rhan o’r ymgyrch i ddod â diwedd i wastraff bwyd bydd cynnyrch dros ben o archfarchnadoedd yn cael ei ddosbarthu o Swyddfa’r Blaid ym Mangor bob wythnos … cyntaf i’r felin! Diolch i’r Cynghorydd Steve Collings am gydlynnu’r fenter wych hon. Darllenwch fwy drwy glicio yma.

Cynllun adfer 7 pwynt ar gyfer y Coronafeirws.Mae cynllun Plaid yn galw am fabwysiadu model Seland Newydd o leihau'r rhif ‘R’, gan atal achosion a lleihau nifer y marwolaethau y gellir eu hosgoi i “sero”. 
Darllenwch fwy drwy glicio yma.

Ymgyrch Prynnu’n Lleol Plaid Cymru.
Mae Plaid Cymru wedi lansio ymgyrch i annog prynnu’n lleol mewn cyfnod heriol iawn i fusnesau lleol. Darllenwch fwy drwy glicio yma.

ASau lleol yn yn cefnogi ymgyrch maethu Gwynedd.
Darllenwch fwy drwy glicio yma.

ASau Arfon yn talu teyrnged i nyrsys lleol ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys.
Darllenwch fwy drwy glicio yma.

Ofnau y gallai'r bil cwricwlwm newydd "danseilio" darpariaeth o'r Gymraeg.
Darllenwch fwy drwy glicio yma.


Dweud wrth Lywodraeth Cymru bod angen ystyried yn ofalus wrth gynllunio i ailagor ysgolion.
Darllenwch fwy drwy glicio 
yma.


Rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweiniad i brifysgolion Cymru. 
Darllenwch fwy drwy glicio yma.


Gwaith arloesol gan Brifysgol Bangor ar flaen y gad yn wyneb bygythiad Covid-19. 
Dysgwch fwy drwy glicio yma.
 

 

 

 

Newyddlen 3. 24/04/20.   Newsletter 2. 24/04/20

🔗 Cliciwch yma

🔗 Cliciwch yma

🔗 Erthygl - cliciwch yma.
🔗 Cyfraniad Siân - cliciwch yma.

🔗Cambrian News. Cliciwch yma.
🔗Nursing Times. Cliciwch yma.
🔗Nation Cymru. Cliciwch yma.

🔗"Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad cyhoeddus". Cliciwch yma.
🔗Cynnig Dydd Cynnar. Cliciwch yma.

🔗Newyddlen Addysg Cliciwch yma.

🔗Cymorth Cymunedol Gwynedd. Cliwch yma.

🔗Gwefan Covid-19 Plaid Cymru Arfon. Cliwch yma.

 

🔗Newyddleni Plaid Cymru Arfon. Cliwch yma.

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Newyddlen 2. 09/03/20.   Newsletter 2. 09/03/20

  • Scroll down for the English version.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Llythyr Hywel i AirBnb: Cliciwch yma

  • Erthygl am alwad Hywel: Cliciwch yma.

  • Penderfyniad AirBnb: Cliciwch yma.

  • Cliciwch yma i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Busnes Cymru

  • Cliciwch yma i gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Gwynedd

  • Rhagor o wybodaeth ar Ysbyty Enfys Bangor: Cliciwch yma.

  • Tudalen we Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: Cliciwch yma.

 

  • "Arweinydd y Blaid yn galw am fesurau radical i atal teithio i Gymru cyn y Pasg." Cliciwch yma.

  • "Mae angen tsar caffael ar Gymru i ddatrys problemau â phrofi a chyfarpar diogelu personol" Cliciwch yma.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Newyddlen 1. 30/03/20.   Newsletter 1. 30/03/20

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Facebook Plaid Cymru Arfon - Cliciwch yma.
Facebook Hywel Williams AS/MP - Cliciwch yma.
Facebook Siân Gwenllian AC/AM - Cliciwch yma.

• Gwefan Covid-19 Plaid Cymru Arfon.
• Rhestr gwasanaethau a chymorth Gwynedd.

• Meysydd Carfannau yn cau. Cliciwch yma.
• Bwcio gwyliau i Arfon yn parhau, Hywel Williams AS yn mynegi ei bryder. Cliciwch yma.
• Cyfraniad Siân Gwenllian yn y Senedd wythnos diwethaf. Cliciwch yma.
• Llythyr gan ASau Plaid Cymru. Cliciwch yma.
• Galw am gyllid ar gyfer gwyliau treth gyngor. Cliciwch yma.
• Galw am gefnogaeth ychwanegol ar gyfer sector gofal plant. Cliciwch yma.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth ar ymneilltuo cymdeithasol, cliciwch yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.