Ni ddylai Prifysgol Bangor ruthro gyda chynlluniau i dorri 200 o swyddi.

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS wedi mynegi eu siom ynghylch y ‘bwriad dinistriol’ i gael gwared ar 200 o swyddi ym Mhrifysgol Bangor oherwydd diffyg cyllid.

Dywedodd yr ASau dros Arfon, sy’n cynnwys dinas Bangor fod y cyhoeddiad heddiw yn ‘ergyd fawr i’r ardal.’

 

Ymatebodd Siân Gwenllian;

 

“Rwy’n hynod bryderus bod y penderfyniad a gyhoeddwyd heddiw yn cael ei ruthro.

 

Ni ellir gorbwysleisio effaith niweidiol colli swyddi o'r fath mewn ardal fel fy etholaeth.

 

Fel yr wyf wedi dadlau yn y gorffennol, mae 200 o swyddi mewn ardal fel Bangor yn cyfateb i filoedd o swyddi mewn ardaloedd mwy poblog o’r wlad.

 

Rwy’n galw ar y Brifysgol i weithredu mewn ffordd mwy pwyllog, ac i drafod gyda’r gweithlu er mwyn osgoi creu drwgdeimlad diangen a allai gael effaith negyddol tymor hir.”

 

Cyhoeddwyd heddiw bod 200 o swyddi’n cael eu torri ym Mhrifysgol Bangor wrth iddi wynebu diffyg o £13m.

 

Mae'n hysbys bod Iwan Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, wedi anfon neges at staff fis diwethaf yn nodi bod 200 o swyddi mewn perygl. Gofynnodd y neges i aelodau staff ystyried diswyddiadau gwirfoddol, gostyngiad yn eu horiau, seibiannau gyrfa, neu ymddeoliadau cynnar.

 

Dywedodd Hywel Williams AS,

“Rwyf yn meddwl, wrth gwrs, am y rhai a fydd yn cael eu heffeithio gan y cyhoeddiad heddiw.

“Mae’n gyfnod anodd i bawb, ac mae prifysgolion wedi cael eu heffeithio gan Covid-19 mewn sawl ffordd.

“Rwy’n deall nad oes penderfyniad terfynol wedi ei wneud a’i gyfleu i’r staff.

“Mae’n rhaid i hawliau staff, ac enw da Bangor fod yn flaenoriaethau.”

 

Dywedodd Siân Gwenllian AS;

 

“Rwy’n adleisio swyddogion yr Undeb sydd wedi galw’r cynlluniau hyn yn ‘rhai tymor byr.’

 

Nododd y Brifysgol mai Covid-19 sydd ar fai am y toriadau hyn, felly oni fyddai’n fwy rhesymol gweinyddu toriadau dros dro, yn hytrach na thoriadau parhaol a fyddai’n cael effaith niweidiol ar yr economi leol?

 

Siawns y byddai'n fwy o werth torri costau nes y gallwn weld golau ar ddiwedd twnnel y pandemig.

 

Os bydd y Brifysgol yn parhau gyda’r toriadau hyn rŵan, bydd y swyddi hynny wedi diflannu am byth, a bydd y Brifysgol yn wannach, ac wedi colli rhywfaint o’i bri o ganlyniad.”

 

Ychwanegodd yr Aelod o’r Senedd dros Arfon, sydd hefyd yn Weinidog Cysgodol Addysg Plaid Cymru y bydd hi, ynghyd â Hywel Williams AS yn cwrdd ag Is-Ganghellor y Brifysgol yr wythnos nesaf.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-08 15:48:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd